30 març 2023
30 març 2023

Discapacitat intel·lectual

Com treballem?

Activitat 1. Claus sobre la discapacitat intel·lectual. L’objectiu d’aquesta activitat és treballar els conceptes clau entorn de la discapacitat intel·lectual. Es proposa iniciar la sessió de manera conjunta a través d’un vídeo, sobre el qual els alumnes hauran de reflexionar i prendre anotacions de manera individual per tal de, una vegada acabat, compartir les seves conclusions en parelles.

Activitat 2. Mites i veritats. Aquesta activitat està pensada per demostrar als alumnes que hi ha molts prejudicis sobre les persones amb discapacitat intel·lectual. Es planteja com un joc: els alumnes han d’ensenyar una cartolina depenent de si estan d’acord o no amb les afirmacions que apareixen en pantalla. El rol del docent serà guiar el diàleg de la classe i traslladar una visió més inclusiva sobre la discapacitat intel·lectual.

Activitat 3. Un disseny accessible. En aquesta activitat els alumnes posaran en dubte la inclusivitat de la pàgina web i els espais del seu centre educatiu. Investigaran i dissenyaran una alternativa més inclusiva a partir de la lectura d’una guia sobre l’accessibilitat cognitiva.

Activitat 4. Les nostres capacitats. Aquesta última activitat està prevista com una conclusió i convida els alumnes a relacionar-se d’una manera afectiva amb les persones amb discapacitat intel·lectual. També pot servir com a intervenció en cas que vegem que hi ha poca comprensió i empatia cap a les persones amb discapacitat intel·lectual per part d’alguns alumnes.

ACTIVITATS

GUIA DEL PROFESSORAT

SOLUCIONARI