4 juny 2023
4 juny 2023

Sincrotró: Accelerador de partícules

Com treballem?

Activitat 1. Explíca-m’ho tu! Aquesta primera activitat està pensada perquè l’alumnat acabi d’interioritzar com funciona un accelerador de partícules. Construiran la seva pròpia maqueta d’un sincrotró amb materials reciclats i la faran servir per gravar un vídeo divulgatiu on ells i elles mateixes explicaran el seu funcionament.

Activitat 2. Cronologia de la llum de sincrotró. La proposta consisteix a crear una línia temporal, a partir de la informació d’un article, que reculli les dates més importants en l’evolució de la llum de sincrotró. La primera part de l’activitat és individual i la segona, en parelles.

Activitat 3. Quins usos té la llum del Sincrotró ALBA? En aquesta activitat l’alumnat investiga, per equips de 3 persones, algun avanç que s’hagi realitzat gràcies a l’ús de la llum de sincrotró. Posteriorment s’ajunta un representant de cada equip per donar a conèixer, a través d’una breu explicació d’un minut, en què consisteix l’avanç que han triat. Això els permet compartir informació i obtenir una visió global de les múltiples aplicacions de la llum de sincrotró.

Activitat 4. Què opines? En aquesta activitat es proposa a l’alumnat expressar la seva opinió sobre inversió en investigació com la dels acceleradors de partícules. En el marc d’un debat cada grup d’alumnes i alumnes haurà de defensar una opinió concreta i finalment arribar a una conclusió comuna.

Activitat 5. Sincrotronítzat! Aquesta activitat pretén que l’alumnat adquireixi coneixements sobre com funciona un sincrotró, quines són les seves aplicacions i en concret, que conegui més de prop el Sincrotró ALBA a partir d’un joc.

ACTIVITATS

GUIA DEL PROFESSORAT

SOLUCIONARI