21 març 2023
spot_img
21 març 2023
spot_img

Té solució l’escalfament global?

T’expliquem les mesures que s’haurien de prendre per aturar el canvi climàtic

Es pot aturar el canvi climàtic? Segons els científics, el clima seguiria canviant encara que deixéssim d’emetre gasos d’efecte hivernacle (GEH) ara mateix. No obstant això, encara som a temps de suavitzar els seus efectes.

Però, quines són les mesures que haurien de prendre’s per evitar els pitjors efectes de l’escalfament global? Te les expliquem a continuació.

Energies i transports no contaminants

Avui dia es produeix molta energia utilitzant mitjans contaminants com el petroli o el carbó, que generen enormes emissions de GEH.

Per això és necessari canviar la manera en què produïm energia i passar a emprar altres fonts no contaminants com l’eòlica o la solar, que no produeixen residus.

Els mitjans de transport, com els cotxes o els avions, també utilitzen combustibles fòssils. Seria molt beneficiós substituir els mitjans de transport que funcionen amb gasolina pels elèctrics.

I també podem desplaçar-nos més en transport públic, en bicicleta o a peu: és beneficiós pel medi ambient i per a la nostra salut!

Els cotxes elèctrics són una bona solució per reduir les emissions de GEH. (Getty)

Conservar els boscos

Cada any es talen milions d’hectàrees de bosc a tot el món. Això no només produeix una pèrdua enorme a la nostra riquesa natural, sinó que té un efecte molt important sobre el canvi climàtic.

Els boscos absorbeixen una gran quantitat de diòxid de carboni (CO2), un dels principals gasos d’efecte hivernacle. Així contribueixen a netejar la nostra atmosfera d’aquest gas.

Aquest CO2 s’acaba acumulant a la fusta, les fulles mortes, el sòl, etc. Però, quan els boscos es talen de manera descontrolada, el CO2 acumulat s’allibera i contamina de nou l’aire. Per això és tan important que es controli la tala d’arbres i es recuperin els boscos.

Els boscos són els pulmons del nostre planeta: hem de protegir-los! (Getty)

Eficiència energètica

Gastem més energia de la que necessitem i, en molts casos, per generar aquesta energia s’emeten gasos d’efecte hivernacle.

Prendre mesures per no malgastar l’energia reduiria la quantitat d’emissions d’aquests gasos de manera immediata.

Per això són tan importants les mesures per impulsar l’eficiència energètica com millorar l’aïllament dels edificis (si les finestres tanquen bé necessitarem menys calefacció, per exemple) o no utilitzar il·luminació innecessària.

També s’està investigant crear màquines que necessitin menys energia per funcionar: electrodomèstics, bombetes, motors de mitjans de transport…

Menjar menys carn

Modernitzar l’agricultura i utilitzar millors fertilitzants són altres mesures que ajudarien a pal·liar el canvi climàtic. Els fertilitzants, l’adob i fins i tot els gasos dels animals (principalment les vaques) emeten molts GEH a l’atmosfera.

La indústria ramadera produeix molts gasos d’efecte hivernacle. (Getty)

També seria beneficiós que consumíssim menys carn, perquè la seva producció és més contaminant que la d’altres aliments: cal utilitzar una gran quantitat de menjar per alimentar als animals, i per tant cal gastar més energia.

Capturar CO2 i crear núvols artificials

A més, s’estan investigant altres mesures per evitar l’escalfament global. Una d’elles és capturar el CO2 de l’atmosfera per emmagatzemar-lo sota terra.

Una altra proposta és generar núvols artificials disparant a l’atmosfera petites partícules d’aigua i altres elements perquè rebotin una part de la llum solar. Així s’aconseguiria que la temperatura de la Terra no s’elevés tant.

No obstant això, encara no se sap si aquests projectes tindrien resultat o si provocarien altres problemes secundaris.

Junior Report impulsa una xarxa de Revistes Escolars Digitals gestionades per alumnes de secundària. Informa’t sobre el projecte aquí.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -