30 novembre 2022
spot_img
30 novembre 2022
spot_img

Aprendre idiomes, un repte per als alumnes amb dislèxia

Els estudiants dislèctics tenen dificultats per a aprendre idiomes estrangers.

Per Anna Lladó

Estudiar idiomes estrangers pot ser tot un desafiament per a les persones amb dislèxia. En general, és més complicat que el castellà o el català.

Un dels principals motius és que, a diferència del castellà, l’anglès o el francès no s’escriuen com es parlen. A més, els fonemes, és a dir els sons de les vocals i consonants, també són diferents.

Segons Anita Pestaña, coordinadora de Dificultats Específiques de l’Aprenentatge del Col·legi Britànic de Tenerife, això suposa un grau de dificultat més alt i, per tant, “un major esforç per als alumnes dislèctics”.

Normalment confonen paraules i necessiten més temps per a llegir i escriure. Van més lents, afirma Pestaña, que el 14 d’abril participarà en una Jornada sobre la dislèxia a Catalunya.

Aprendre idiomes és divertit!

Les llengües estrangeres poden semblar complicades quan comencem a estudiar-les, però, quan aprenem a comunicar-nos en un altre idioma, es converteixen en quelcom fàcil i divertit.

Segons Anita Pestaña, per a aconseguir-ho és important que hi hagi una immersió lingüística des que els alumnes són molt petits. És a dir, s’ha de parlar de manera constant l’idioma estranger i incorporar-lo de manera natural a les classes.

Promoure la immersió lingüística des que els alumnes són molt petits ajuda a facilitar l’aprenentatge d’idiomes (Getty)

També és bona idea potenciar activitats orals com ara petites obres de teatre o presentacions. Els jocs o iniciatives per a crear els seus propis vídeos poden convertir l’aprenentatge en una tasca entretinguda i divertida.

A més, Pestaña considera que s’ha de fugir de la memorització excessiva de conceptes. No creu que la millor manera d’aprendre sigui recitar com lloros llargues llistes de paraules i estructures gramaticals.

La tecnologia, clau per a aprendre idiomes

“Les noves tecnologies ens han ajudat molt”, assegura Anita Pestaña. Destaca sobretot els lectors de text, que són de gran ajuda per als estudiants que tenen dislèxia.

Per exemple, Read&Write és una aplicació de Texthelp que ajuda a millorar la lectura i l’escriptura dels estudiants. Està disponible en anglès, castellà, francès, portuguès i holandès.

Es tracta d’una extensió de Google Chrome que permet escoltar en veu alta qualsevol text, inclou un diccionari tradicional i un altre de pictogrames i una eina de predicció de l’escriptura. La de lectura de text en veu alta també funciona en català i euskera.

Gràcies a la tecnologia, però sobretot a l’esforç dels alumnes i al suport dels professors, hi ha qui arriba a dominar quatre idiomes o se’n va a estudiar a l’estranger, explica Anita Pestaña. Això demostra que la dislèxia no és un impediment per a aquells estudiants que es volen dedicar a les llengües estrangeres.

Informa’t de tot a Junior Report | Castellà | Català | English

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -