22 juliol 2024
spot_img
22 juliol 2024

Com accedir a la universitat?

Descobreix per quines vies pots accedir als estudis universitaris

A Catalunya, l’accés a la universitat no és un camí únic o exclusiu ja que hi ha diverses vies que els estudiants poden seguir per ingressar a la universitat. Acaba el curs acadèmic 2023-2024 i per a l’alumnat que ha cursat batxillerat o cicles formatius de grau superior arriba el moment de plantejar-se com seguir en el seu itinerari acadèmic i per a molts arriba el moment de l’accés a la universitat.

Anem a repassar les diferents vies d’accés a la universitat, ja que hi ha varies alternatives i és important conèixer-les totes. Avui us explicarem amb detall dues d’aquestes vies d’accés.

Accés per a l’alumnat de batxillerat

L’alumnat de batxillerat ha de realitzar la selectivitat, anomenada PAU (Prova d’Accés a la Universitat) a Catalunya. La seva finalitat és valorar la maduresa acadèmica de l’alumnat, així com els coneixements i les capacitats adquirides al llarg del batxillerat i la seva capacitat per seguir amb èxit els ensenyaments universitaris oficials de grau.

Consta de diferents exàmens i s’estructura en dues fases:

 • Fase general (formada per 5 matèries i obligatòria per a tot l’alumnat de batxillerat):
  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera
  • Història o Història de la filosofia
  • Matèria de modalitat de batxillerat
  • Fase específica. Aquesta fase és optativa, cada estudiant pot examinar-se d’1, 2 o 3 matèries de modalitat de batxillerat, diferents a l’examinada en la fase general. Les matèries d’aquesta fase han d’estar relacionades amb els estudis que es volen cursar.

És important consultar els paràmetres de ponderació de cada curs per saber quines matèries són prioritàries per a l’accés a cada un dels estudis universitaris.

I com es calcula la nota?

S’obté sumant la nota d’accés (mitjana ponderada del 60% de la nota d’expedient de batxillerat i el 40% de la qualificació global de les PAU) més les dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica, degudament ponderades.

Nota d’admissió: NMBTX *0.6 + NMFG*0.4 + (a*M1 + b*M2)

NMBTX= Nota mitjana del batxillerat

NMFG= Nota mitjana fase general de la selectivitat

M1, M2= Qualificació d’un màxim de dues matèries superades a la fase específica i que proporcionin millor nota d’admissió.

a, bparàmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Accés per a l’alumnat de cicles formatius de grau superior

L’alumnat que hagi cursat un cicle formatiu de grau superior, un cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny o un cicle formatiu de grau superior d’esports pot accedir sense necessitat de cap prova als estudis universitaris oficials de grau.

Per accedir es fa tenint en compte la nota mitjana del cicle formatiu que s’ha cursat. En els estudis on hi hagi més demanda que oferta, la universitat assignarà les places a aquells estudiants que tinguin millor nota (tant els que provenen d’un cicle formatiu de grau superior com els que provenen del batxillerat).

L’alumnat que vulgui millorar la seva nota mitjana, pot presentar-se a la fase específica de la selectivitat: En aquesta fase cada estudiant  es pot examinar d’un màxim de tres matèries de modalitat del batxillerat que estiguin relacionades amb l’estudi universitari al que es vol accedir.

I com es calcula la nota d’admissió? Aquesta és la seva formula:

Nota d’admissió: NMC + a*M1 + b*M2
NMC= Nota mitjana del cicle formatiu

M1, M2= Qualificació d’un màxim de dues matèries superades a la fase específica i que proporcionin millor nota d’admissió.

a, bparàmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

És important que els estudiants estiguin ben informats sobre les diferents vies d’accés disponibles i considerin les seves opcions segons les seves necessitats, interessos i objectius professionals.

Ah! I no us oblideu que existeixen alguns graus universitaris de Catalunya que que contemplen com a requisit superar una prova d’aptitud personal (PAP). La qualificació de la PAP serà Apte o No apte. En cas de ser No apte, no es podràs ser admés/esa als estudis sol·licitats. A més, cal tenir en compte que aquestes proves tenen un calendari específic d’inscripció i de realització de les mateixes.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -