22 maig 2024
spot_img
22 maig 2024

Conceptes clau per entendre la literatura

Les característiques dels gèneres, la diferència entre ficció i autoficció o ​​com funcionen les editorials són elements clau del món literari

Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), la literatura és “l’art d’escriure i de llegir”, una activitat que “per mitjà de l’escriptura, es proposa més un fi estètic que no pas didàctic”. La literatura comprèn tant els textos escrits (coneguts com a literatura escrita) com els textos parlats o cantats (literatura oral). És una de les formes més antigues d’expressió artística.

Per crear literatura, els autors i autores fan servir les paraules com a eina. A través d’aquestes, els escriptors alliberen la seva creativitat i imaginació i elaboren discursos amb sentit estètic i artístic. La finalitat principal és transmetre idees i sentiments que arribin als lectors i lectores

Per entendre millor com funciona el món literari, és fonamental conèixer alguns conceptes clau que envolten aquest àmbit.

Gèneres literaris

Els gèneres literaris són les categories en què es classifiquen les obres literàries, tenint en compte el seu contingut i estructura. Aquesta manera d’ordenar els textos és molt antiga: el filòsof grec Aristòtil va fer la primera classificació de gèneres literaris a l’obra Poètica, escrita entre el 335 i el 323 a.C.

En el gènere narratiu, l’autor fa ús de la figura del narrador per explicar uns fets que estan protagonitzats per uns personatges. Una de les principals característiques d’aquest gènere és que té moltes descripcions i diàlegs; també relata accions que passen en un espai i un temps determinats. El subgènere narratiu més conegut és la novel·la.

El gènere líric es caracteritza per transmetre sentiments i emocions envers una persona o objecte, per això hi predomina la subjectivitat. La majoria de textos lírics solen fer servir el vers com a forma d’expressió, però també hi ha textos lírics escrits en prosa. La forma més habitual del gènere líric és el poema.

El gènere dramàtic o gènere teatral representa algun episodi en la vida dels personatges i utilitza sobretot el diàleg per explicar la història. Aquestes obres es creen amb la intenció que es representin en un escenari, amb actors i davant d’un públic.

Figures literàries

Les figures literàries o figures retòriques són formes no convencionals de fer servir les paraules que aporten al discurs certa expressivitat, amb l’objectiu de sorprendre i emocionar el lector. Aquestes figures són molt comunes en la literatura i estan presents en moltes obres.

Algunes de les figures retòriques més habituals són la metàfora, que és la semblança entre dues idees que, en principi, no estan relacionades; l’hipèrbole, que s’utilitza per exagerar una característica concreta; o l’al·literació, que consisteix a repetir un mateix so en una frase per produir un efecte sonor.

Literatura de ficció, no ficció i autoficció

La literatura de ficció és aquella en la qual els escriptors i escriptores inventen històries, és a dir, el que s’hi explica és fruit de la imaginació. És diferent de la literatura de no ficció, en la qual els escriptors expliquen històries que són verídiques o basades en fets reals. En aquest cas, l’objectiu és divulgar, informar o educar sobre un tema que ha passat en la realitat.

Hi ha diferents gèneres de no ficció: la memòria, que és un relat basat en algun període de la vida de l’autor; l’autobiografia i la biografia, que narren la vida d’una persona (en primera persona o d’una tercera persona, respectivament); o la crònica, que és la narració d’un fet explicat per una persona que n’ha estat testimoni.

No hem de confondre aquests termes amb l’autoficció, una forma de literatura que es mou entre l’autobiografia i la novel·la. Les obres d’autoficció barregen el relat real de la vida de l’autor amb un relat fictici: l’autor recorre a la seva realitat per inspirar-se, però els fets que hi passen poden estar ficcionats.

Editorial

A l’hora de publicar un llibre hi ha diferents actors involucrats. A més de l’autor o autora, que s’encarrega d’escriure el llibre, hi ha altres figures molt rellevants. L’editorial és l’empresa que s’encarrega de tot el procés al qual s’ha de sotmetre un llibre fins que arriba a les llibreries.

L’editorial duu a terme la correcció ortogràfica i d’estil de l’obra, a més de maquetar i dissenyar la portada. També s’encarrega d’enviar el llibre a la impremta o de preparar-ne la publicació en línia. Una altra de les funcions més importants és fer el registre legal de l’obra, el primer pas per gestionar-ne els drets d’autor.

Per tal que l’editorial pugui dur a terme totes aquestes funcions, els autors signen un contracte editorial. A través d’aquest acord, l’autor cedeix a l’editor el dret a reproduir i distribuir la seva obra a canvi d’una compensació econòmica.

Treballa aquest tema A FONS a l’aula

Aquest article forma part d’una seqüència didàctica amb activitats i tutorització periodística.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -