18 maig 2024
spot_img
18 maig 2024

Conceptes clau per entendre les finances

Conèixer com funciona el sistema financer ens ajudarà a prendre decisions conscients ia controlar millor els nostres diners

T’has preguntat mai on van els diners que ingresses al banc? Saps quina és la diferència entre banc i caixa d’estalvi? Sabries dir què és la banca ètica o les finances ètiques? Avui dia, les finances són un dels grans motors de l’economia . Tot i això, moltes persones continuen tenint dubtes sobre el tema.

Les finances corresponen a una àrea de l’economia que estudia l’ obtenció i l’administració dels diners . Es relaciona amb conceptes com el d’ ingressos , despeses , estalvi o inversió .

Al sistema financer hi ha diferents agents amb diferents objectius. Per exemple, hi ha persones que busquen un lloc on dipositar els seus estalvis, mentre que d’altres necessiten finançament per aconseguir diners. Els encarregats de posar en contacte aquests agents són els intermediaris financers o entitats financeres .

Saber com funcionen les finances ens pot ajudar a administrar millor els nostres recursos econòmics . Per això és important conèixer les definicions de certs conceptes clau que s’associen al món financer, com ara el de banc, la caixa d’estalvi o les finances ètiques.

Bancs convencionals

Hi ha diferents tipus d’ entitats financeres . Una de les més conegudes és la banca per a particulars, que aglutina tots els bancs convencionals. Aquests es dediquen a captar diners i prestar aquests diners a altres persones o entitats, cobrant per això un tipus dinterès .

D’aquesta manera, quan ingresses diners al banc, aquest no es queda aquí. L’entitat financera ho inverteix en altres empreses o persones que ho necessiten cobrant-los un interès, cosa que els permet ser rendibles econòmicament i obtenir beneficis .

Però, d’on treuen els diners els bancs per oferir aquests préstecs? Principalment, dels diners que dipositen els estalviadors . Però també del capital aportat pels accionistes i dels préstecs interbancaris (diners que es presten entre entitats bancàries).

Caixes d’estalvi

Com els bancs, l’objectiu de les caixes d’estalvi és captar fons i concedir préstecs. Tot i això, aquestes entitats tenen una important diferència respecte als bancs: no tenen ànim de lucre i no busquen enriquir-se amb la seva activitat. Per això, les caixes destalvi tenen lobligació de destinar una part dels seus beneficis a obres socials .

Després de la crisi econòmica i financera del 2008, la majoria de caixes d’estalvi que existien a Espanya van ser venudes a altres entitats financeres o van ser obligades a transformar-se en bancs.

Cooperatives de crèdit

Una cooperativa de crèdit és una entitat financera que té per objectiu cobrir les necessitats financeres dels seus socis . En aquest cas, els préstecs es destinen majoritàriament a les activitats o negocis que desenvolupen els seus propis cooperativistes.

Aquestes entitats solen sorgir a partir d’una associació o cooperativa d’ origen industrial o sectorial . Un exemple molt habitual són les cooperatives de crèdit agrícola , que financen empreses cooperatives del medi rural dedicades a sectors com l’ agricultura o la ramaderia .

En alguns casos, hi ha cooperatives de crèdit que han anat creixent i oferint cada cop més serveis financers als seus socis , de manera que han passat a operar d’una manera molt similar a altres bancs, treballant sota les mateixes normatives i regulació que ells.

Banca ètica

Dins el coneixem com a Finances Ètiques trobem molts tipus diferents d’entitats financeres , algunes també considerades bancs. A priori, les entitats de banca ètica són molt semblants als bancs convencionals: es dediquen a captar els diners de persones o organitzacions per, amb aquests diners, concedir préstecs a altres entitats o projectes que necessiten finançament cobrant un interès .

La principal diferència amb els bancs convencionals és que la banca ètica no concedeix aquests préstecs a qualsevol entitat o empresa. Aquesta decisió es pren tenint en compte una sèrie de criteris ètics i socials , invertint diners en organitzacions o projectes que tinguin un alt impacte social, ambiental i cultural positiu .

A més, les finances ètiques es caracteritzen per la seva transparència . Les entitats de banca ètica publiquen regularment informes amb informació detallada sobre on destinen les seves inversions . D’aquesta manera, els estalviadors que dipositen diners en aquestes entitats coneixen què s’hi està fent.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -