10 juny 2023
spot_img
10 juny 2023
spot_img

Conceptes clau sobre la violència de gènere

Conèixer el significat d’algunes paraules i conceptes ens ajuda a entendre les causes de la desigualtat i com combatre-la

Per Ferran Cuixart

Tots els experts coincideixen: l’educació és un pilar fonamentals per eradicar la violència de gènere. Però per combatre actituds i idees sexistes, abans han de conèixer-se els motius que la provoquen.

L’objectiu final és crear una base igualitària i de respecte comú dins de la societat. Per entendre millor les causes de la violència de gènere, presentem alguns conceptes clau.

L’origen de la discriminació

Llenguatge sexista. Quan el llenguatge s’utilitza de forma discriminatòria per raó de sexe. Les paraules escollides poden resultar molestes o ofensives per al gènere oposat.

Misogínia. Es defineix com l’odi a les dones, una forma extrema de sexisme. La misogínia està molt arrelada en algunes cultures, per això costa tant canviar la manera de pensar d’algunes persones que tracten a les dones com si fossin éssers inferiors.

Discriminació per raó de sexe. Ocorre quan es tracta a una persona d’una manera diferent pel fet de pertànyer a un gènere concret. La discriminació de gènere es produeix a través de prohibicions, estereotips o rols marcats.

La manera com utilitzem el llenguatge representa la nostra manera de pensar. (Getty)

Conseqüències de la desigualtat

Desigualtat de gènere. És la diferència que existeix entre homes i dones en diferents àmbits de la nostra societat: en els ingressos que obtenen ells i elles, en la responsabilitat que se’ls hi assigna en els llocs de treball, en les condicions laborals, etc.

Rol de gènere. Històricament, cada sexe tenia un rol molt marcat: els homes havien de sostenir econòmicament a la família, mentre que les dones havien d’ocupar-se de les tasques de la llar i de la cura dels fills. En l’actualitat, qualsevol persona hauria de poder exercir el paper que volgués, encara que sovint les dones segueixen ocupant-se de les tasques domèstiques i els homes, de l’activitat econòmica.

Estereotips de gènere. Els estereotips són idees comunament acceptades que es basen en prejudicis, així que els estereotips de gènere defineixen la manera de ser d’homes i dones segons idees preconcebudes. És la visió que es té sobre homes i dones simplement per pertànyer a un sexe o un altre.

Els rols de gènere estan molt arrelats en algunes societats: cal enfrontar-se a ells per trencar estereotips i idees preconcebudes. (Getty)

Educació per canviar les coses

Igualtat de gènere. La igualtat plena implica donar el mateix tracte a homes i dones en tots els aspectes de la vida: a l’hora d’exercir els nostres drets democràtics (dret a vot), tenir les mateixes condicions laborals i el mateix salari, garantir la protecció en l’àmbit privat i castigar els abusos i maltractaments, etc.

Co-educació. Aquest mètode educatiu té com a objectiu reduir la discriminació sexista a les escoles: els alumnes creixen aprenent que tots dos sexes són iguals i, quan siguin grans, actuaran seguint els valors d’igualtat i respecte.

L’educació és bàsica per aconseguir la igualtat de drets i oportunitats. (Getty)

Informació elaborada en col·laboració amb la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna

Informa’t de tot a Junior Report Castellà | Català | English

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -