22 juliol 2024
spot_img
22 juliol 2024

Conceptes matemàtics

Què és l’aritmètica? Sabries definir la geometria? Per què és tan important el nombre pi? T’expliquem els principals conceptes de les matemàtiques

Les matemàtiques són una eina essencial per entendre el nostre univers i els fenòmens corrents del nostre dia a dia. La seva utilitat va més enllà de les mateixes ciències matemàtiques i té aplicacions en l’àmbit de l’economia, la biologia, la informàtica i fins i tot la musicologia. 

En aquest article parlem d’alguns conceptes matemàtics bàsics, dels seus orígens i les seves funcions. 

 

Aritmètica

L’aritmètica és una de les principals branques de les matemàtiques i s’encarrega de les operacions bàsiques amb nombres: sumar, restar, multiplicar i dividir. El seu nom deriva d’una paraula del grec clàssic que significa “nombre”. 

L’estudi de l’aritmètica es va desenvolupar en l’antiga Grècia, va evolucionar en les universitats medievals i va desembocar en les teories aritmètiques dels nostres dies. Un exemple n’és l’anomenada teoria de nombres, una branca de les matemàtiques que estudia principalment les propietats dels nombres sencers. Aquesta teoria conté problemes amb enunciats molt fàcils d’entendre per persones que no siguin expertes en matemàtiques, tot i que molt difícils de resoldre!

Àlgebra
L’aritmètica s’encarrega de les operacions bàsiques amb nombres (Pixabay)

 

Àlgebra

La paraula àlgebra prové de l’àrab i significa “recuperació” o “recomposició”. Es tracta d’una branca de les matemàtiques on les operacions com la suma o la resta es realitzen amb nombres i lletres. 

En l’àlgebra, les lletres representen incògnites o variables. En altres paraules, si en l’aritmètica les quantitats són representades per nombres, en àlgebra la lletra X pot tenir un valor determinat que desconeixem. Aquesta incògnita es resol mitjançant una equació.

Àlgebra
En l’àlgebra les operacions matemàtiques es fan amb nombres i lletres (Pixabay)

 

Geometria 

La paraula geometria deriva del llatí geo, que significa “terra”, i metria, que podria traduir-se com a “mesura”. Aquesta branca de les matemàtiques té com a objectiu l’estudi de les propietats i magnituds de les figures geomètriques, com els quadrats, els rectangles o les esferes. 

Aquestes figures s’utilitzen normalment en el disseny gràfic i són essencials en l’àmbit de l’arquitectura, la cartografia, l’astronomia o la geografia, entre altres. 

Existeixen diferents branques dins de la geometria, com la geometria de l’espai (figures tridimensionals), la geometria plana (figures dins d’un sol pla) o la geometria descriptiva (tècniques per representar figures tridimensionals en un pla).

Geometria
La geometria estudia les propietats i magnituds de les figures geomètriques (Wikipedia)

 

Estadística 

Aquesta ciència estudia el conjunt de probabilitats d’un fenomen basant-se en un conjunt de dades o informació disponible. Encara que no sol associar-se a les matemàtiques, és una de les seves branques més utilitzades en el dia a dia.

L’origen de l’estadística sol atribuir-se a l’economista Gottfried Achenwall (1719-1772), que va definir el terme statistik com la “ciència de les coses que pertany a l’Estat”. Així, l’estadística s’utilitza normalment per analitzar dades demogràfiques i econòmiques, però també és una eina molt útil per comptabilitzar quantitats de qualsevol producte o servei al llarg d’un període de temps concret.

Estadística
Tot i que no se sol associar a les matemàtiques, l’estadística n’és una de les branques més utilitzades actualment (Pixabay)

 

Nombres primers 

Els nombres primers són tots aquells nombres que només poden ser divisibles per si mateixos o per 1, com per exemple el 5, el 7 o l’11. Podríem dir que són el “pilar” a partir del qual es construeixen els altres nombres.

El seu estudi forma part de la teoria de nombres, no segueixen cap patró (aparentment) i estan presents en algunes de les fórmules i teoremes més coneguts. 

Nombres primers
Els nombres primers són tots aquells nombres que solament poden ser divisibles per si mateixos o per 1 (Pixabay)

 

Nombre pi 

El nombre pi és un dels nombres més coneguts en el món. És una constant matemàtica que indica la relació entre la longitud d’una circumferència i el seu diàmetre. 

Des de la seva primera aparició fa més de 4.000 anys a l’Antic Egipte, pi s’ha convertit en un element primordial per a l’estudi de les circumferències. Per això s’utilitza de forma habitual en matemàtiques, física, topografia, estadística i enginyeria. El seu símbol correspon a la lletra de l’alfabet grec π, que és la primera lletra de la paraula perímetre en grec. 

El nombre pi és un nombre irracional amb decimals infinits, però s’aproxima normalment a 3,14. 

Nombre pi
El nombre pi és un dels nombres més coneguts del món i s’aproxima normalment a 3,14 (Wikipedia)

 

Nombre e 

Encara que és menys conegut que l’anterior, el nombre e és una de les constants matemàtiques i un dels nombres irracionals més importants. Deriva de la paraula exponencial i la seva extensió també és infinita, tot i que s’arrodoneix a 2,718. 

El nombre e també es coneix com a nombre d’Euler o constant de Napier, ja que el seu valor fou definit al segle XVII pel matemàtic escocès John Napier, el pare del logaritme. Com el nombre pi, és una eina de gran importància per al càlcul i la geometria que s’utilitza en àmbits com l’economia, la biologia, la física i la informàtica. 

Nombre e
El nombre e és una de les constants matemàtiques i nombres irracionals de més importància (Wikipedia)

Fonts: Wiris, Wikipedia, MathWorld, , Superprof, Disfruta de las matemáticas, Álgebra de A. Baldor

 

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -