4 octubre 2023
spot_img
4 octubre 2023

Disfresses per a nois, disfresses per a noies

Moltes disfresses tenen una versió per a nois i un altra per a noies, però quins valors transmeten?

Amb el Halloween arriben les disfresses. Cada persona té les seves preferències, però moltes vegades ens trobem que ja han triat per nosaltres: diferents disfresses segons si som nenes o nens, noies o nois, dones o homes.

El sexisme afecta la nostra societat i, com a conseqüència, les nostres disfresses. Com podem evitar-ho?

Sexisme en el nostre dia a dia

El sexisme és una actitud o comportament segons el qual es discrimina una persona pel seu gènere, és a dir, se li dona un tracte diferent per ser dona o home. Les actituds sexistes es basen en les creences sobre els rols de gènere.

El sexisme no només es mostra en actituds individuals, sinó que està molt present en la nostra societat: en com actuem, com ens relacionem amb els altres, les coses que fem, els regals que tradicionalment s’associen a homes o dones… N’hi ha molts exemples.

Disfresses sexistes?

Les actituds sexistes també s’han traslladat a les disfresses. D’una banda, hi ha disfresses diferents segons si ets home o dona: noies de rosa i nois de blau, noies de princesa i nois de guerrer, etc.

Vendre la mateixa disfressa de color diferent depenent del gènere és una altra forma de sexisme. L’ideal seria anunciar-los per a totes les persones per igual i que cadascuna triï la disfressa que prefereix.

Cada vegada més, veiem les mateixes disfresses per a homes o dones, la qual cosa és un avenç molt important: tots podem anar d’esquelet o de vampir, per exemple.

No obstant això, les actituds sexistes van més enllà del color: les disfresses femenines solen ser més provocadores, tenen menys tela per exhibir el cos de la dona. És un exemple més de sexualització, que converteix a la persona en un objecte sexual.

La sexualització de les dones té un impacte negatiu en la imatge de la dona i el seu rol en la societat. Aquest tipus d’estàndards de bellesa afecta la seva autoestima i la imatge que tenen d’elles mateixes.

Una manera de posar fi a aquests estereotips és no vestir-se amb aquest tipus de disfresses.

Junior Report dissenya unitats didàctiques per llegir i treballar l’actualitat a l’aula. També ofereix recursos d’educació mediàtica per fomentar la lectura crítica dels mitjans de comunicació. Consulta la nostra pàgina web!

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -