22 juliol 2024
spot_img
22 juliol 2024

El sector audiovisual impulsa el primer protocol contra la violència masclista i LGTBI-fòbica al cinema

El document ha estat impulsat per la Generalitat de Catalunya i l’Acadèmia de Cinema Català

El sector del cinema i l’audiovisual ja compta amb el seu propi protocol per prevenir i abordar les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. La Conselleria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i l’Acadèmia del Cinema Català han llançat aquest document pioner que busca garantir la reparació integral de les víctimes i establir mesures preventives al llarg de tot el procés cinematogràfic, des del càsting fins a la carrera de premis.

La presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català i directora del grau en Comunicació Audiovisual de Blanquerna, Judith Colell, destaca la necessitat de la prevenció des de l’inici dels projectes. “Per aconseguir un audiovisual segur, la prevenció havia de ser un objectiu des del principi del projecte,” va afirmar Colell. Per la seva banda, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, considera que el protocol ajudarà a posar fi a la normalització d’aquestes violències. “Es va acabar normalitzar aquests abusos de poder que les sustenten,” declara Verge. La consellera, aquest protocol neix d’un sector mobilitzat i d’un govern compromès a desterrar el patriarcat en totes les àrees, treballant en conjunt amb els diferents agents implicats i coordinats pel Departament de Cultura.

El desenvolupament del protocol ha comptat amb la participació de més de 300 professionals del sector i una vintena d’entitats, incloses les televisions públiques TV3 i Betevé, que van col·laborar en la fase preliminar i van revisar el document final.

Carla Vall, advocada especialitzada en violències masclistes, ha explicat que el protocol no se centra només en les conductes més greus, sinó també en les simbòliques que comencen a gestar-se. “L’eix de la prevenció estructural és generar un canvi de consciència,” va indicar Vall, afegint que això no depèn exclusivament de la víctima ni necessàriament implica una denúncia penal.

El protocol s’alinea amb el Protocol Marc per a una Intervenció amb Diligència Deguda en Situacions de Violència Masclista, aprovat en 2022, que estableix bases comunes per a la intervenció pública i la diligència deguda en la protecció dels drets de les dones.

Servei d’atenció a les víctimes

Des del 2022, l’Acadèmia del Cinema Català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i diverses entitats locals, ha proporcionat un servei confidencial, gratuït i especialitzat d’atenció a víctimes d’abús en el sector audiovisual i de les arts escèniques. Aquest servei, fonamental en el nou protocol, ofereix assessorament jurídic i psicològic a víctimes o testimonis de situacions d’ assetjament, i facilita l’ activació de procediments necessaris.

El sector cinematogràfic, caracteritzat per la temporalitat dels seus projectes i la mobilitat dels professionals, presenta factors de risc específics per ocultar i silenciar situacions de violència. Les jornades llargues de rodatge i desplaçaments amb pernoctació fora del lloc de residència habitual agreugin aquestes circumstàncies.

En aquest context, els departaments de producció i direcció tenen la màxima responsabilitat interdepartamental durant un rodatge. L’empresa productora és l’ encarregada d’ implementar mesures preventives específiques i activar la comissió d’ abordatge en cas de rebre una comunicació d’ assetjament.

La prevenció proactiva és un pilar bàsic del protocol, que inclou la formació de persones de referència dins dels rodatges, capacitades per detectar i acollir casos de violència i derivar-los al servei d’atenció. L’ Acadèmia oferirà formacions periòdiques i gratuïtes adreçades als líders d’equip del sector audiovisual.

Comissions d’abordatge especialitzades

Els procediments d’ actuació s’inicien amb la presentació d’ una comunicació o sol.licitud d’ activació per part de la persona afectada, un testimoni o qualsevol altra persona informada de la situació. La creació d’una Comissió de Recerca ad hoc s’ ha de realitzar en un màxim de tres dies, formada per tres especialistes en violències masclistes i LGTBI-fòbiques amb perspectiva interseccional, preferentment externes a l’ empresa.

Les mesures cautelars, reparadores o disciplinàries poden incloure sancions com la suspensió de sou i feina, l’ acomiadament disciplinari o l’ exclusió de candidatures a premis.

El protocol abasta totes les fases del procés cinematogràfic. En la fase prèvia al rodatge, es requereix la màxima concreció de les escenes íntimes en el guió i protegir especialment el càsting, evitant nus complets i assegurant la confidencialitat de les imatges. Durant el rodatge, les escenes íntimes hauran de comptar amb un departament de coordinació d’intimitat i aplicar el protocol de set reduït.

Per a les festes de fi de rodatge i esdeveniments relacionats, el protocol estableix la presència de punts d’acollida i formació en la detecció de violències.

La figura de coordinació d’intimitat

El protocol introdueix i regula la figura de coordinació d’intimitat, un nou perfil professional essencial en les escenes relacionades amb la sexualitat i la intimitat. Aquest perfil serà acreditat i format per l’ Acadèmia del Cinema Català, amb l’ objectiu d’ establir estàndards basats en experiències d’ altres països com Estats Units, Regne Unit i Austràlia.

Amb aquest protocol, la Conselleria d’Igualtat i Feminismes i l’Acadèmia del Cinema Català esperen marcar un abans i un després en la lluita contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en el sector audiovisual, garantint un entorn laboral segur i just per a totes les persones involucrades.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -