25 juny 2024
spot_img
25 juny 2024

Els eSports per animar les noies a explorar l’educació STEM

Un estudi demostra que les jugadores desports electrònics mostren més interès per formacions científiques i tecnològiques

Els eSports, o esports electrònics, són molt més que un entreteniment pel temps lliure. En els darrers temps s’han convertit en un recurs educatiu de gran valor per als estudiants. Des del desenvolupament d’habilitats fins a l’obertura de camins professionals diversos, la seva influència és innegable.

Una aplicació innovadora i molt interessant dels eSports a l’educació és la que han descobert algunes investigacions recents que indiquen que els eSports poden contribuir a una participació més gran de dones joves en l’exploració de matèries STEM.

eSports i l’univers STEM

El tema de la diversitat de gènere i la participació femenina als eSports ha generat un debat profund. Entre els estudiants, resulta particularment interessant la connexió que hi ha entre l’afició pels videojocs i la inclinació a seguir una carrera acadèmica al camp STEM.

Aquesta correlació adquireix més credibilitat encara, especialment entre les dones, ja que estudis han revelat que les jugadores femenines mostren més predisposició cap a l’educació a STEM. Aquestes troballes suggereixen que els eSports podrien tenir un paper viable per tancar la bretxa de gènere en aquestes disciplines dominades per homes.

Estimular l’interès de les joves a STEM

L’any 2022, gairebé la meitat de les dones a Europa (47,8%) participaven al món dels videojocs. Aquest interès entre les dones destaca el potencial immens que conté aquest sector.

Tot i això, quan es tracta de professions STEM, l’equilibri de gènere dista de ser equitatiu, amb moltes menys dones que homes optant per carreres en aquestes àrees. Per abordar aquesta desigualtat, leducació ha de posar èmfasi en encoratjar i fomentar la participació femenina en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.

Els eSports podrien representar una solució factible? Aquesta és la teoria proposada per la Dra. Anesa Hosein, autora d’un estudi de recerca en col·laboració amb la Universitat de Surrey. Segons aquest estudi, les noies que dediquen més de 9 hores setmanals als videojocs tenen més probabilitats d’involucrar-se en educació STEM, independentment del seu origen ètnic, situació socioeconòmica i rendiment acadèmic previ.

Aquesta troballa reforça la idea dels beneficis dels eSports en l’educació, ressaltant com aquests podrien motivar les noies a participar en un camp tradicionalment dominat per homes, però que podria beneficiar-se d’una perspectiva femenina.

Les escoles tenen un paper essencial en aprofitar el potencial dels videojocs per despertar l’interès de les noies a STEM. Els eSports ofereixen molt més que mera diversió, ja que en els darrers anys han evolucionat fins a convertir-se en una disciplina amb un mercat internacional en ràpid creixement, que proporciona noves i variades opcions professionals, a més de servir com a recurs educatiu addicional.

Lamentablement, les noies i dones al món dels eSports sovint s’enfronten a prejudicis i són empeses a ajustar-se a l’estereotip de la “noia jugadora”. La clau per canviar aquesta dinàmica resideix a la mentoria. Si bé hi ha nombroses jugadores professionals reeixides, la representació de les noies encara és insuficient.

Aquest fenomen també s’observa quan es tracta de STEM. L’estudi suggereix que les dones utilitzen els eSports i els videojocs com a mitjà per explorar matèries científiques. Això ens porta a qüestionar com l’educació podria enfrontar-se al desafiament de demostrar les joves que poden seguir aquest camí.

Els eSports a l’educació STEM

Introduir els eSports a l’entorn educatiu pot ajudar que les noies se sentin més segures i validades en la seva passió, alliberant-les de les restriccions imposades per rols estereotipats de “noies jugadores”. A més, l’ambient escolar pot fomentar una representació més equitativa en mostrar les jugadores que pertanyen a aquest espai al costat dels contraparts masculins.

Per aconseguir això, els docents han de saber veure que els eSports impliquen una cultura més àmplia i presentar models a seguir diversos de tots els gèneres, tot fomentant un sentit d’igualtat entre les futures generacions.

Tal com valoren des d’ACER, veient que les noies que gaudeixen dels eSports tenen tres vegades més probabilitats de seguir una carrera acadèmica a STEM, les institucions educatives haurien d’aprofitar els videojocs com una eina educativa per identificar i donar suport a aquestes estudiants.

Descobreix més sobre Acer For Education aquí

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -