20 juny 2024
spot_img
20 juny 2024

L’esport, una eina per empoderar les noies

Les persones que practiquen esport reforcen la seva autoestima, guanyen confiança i són més crítiques amb elles mateixes i amb la societat

Hi ha “esports per a nois” i “esports per a noies”? El futbol i el rugbi són per a ells, mentre que elles practiquen disciplines com la natació o el voleibol… o potser no?

 Classificar els esports pel gènere té a veure amb uns prejudicis i estereotips que tradicionalment han existit a la nostra societat: com ens hem educat, quines activitats d’oci practiquem amb els nostres amics o amigues, quins esports veiem a la televisió, etc.

“Encara hi ha esports que socialment es consideren «per a nois» o «per a noies». Això no significa que només els puguin practicar nois o noies en cada cas, sinó que els estereotips de gènere ens continuen influint a l’hora de triar les nostres aficions”, explica Pedrona Serra, experta en gènere i esport i professora de l’INEFC Barcelona.

Afortunadament, cada vegada hi ha més persones que practiquen esport, sobretot les generacions més joves, sense tenir en compte aquests estereotips.

https://www.instagram.com/p/Bj_yXRenyif/?utm_source=ig_embed

Bàsquet, un esport igualitari

Les enquestes sobre pràctica esportiva indiquen que el nombre d’esportistes femenines ha augmentat. Serra reconeix que l’esport femení està millor que fa uns anys, però assenyala que encara existeix una divisió per esports.

El futbol, per exemple, continua sent considerat socialment un esport de nois, tot i que cada vegada hi hagi més equips femenins.

En canvi, el bàsquet ocupa un lloc intermedi: hi ha molta pràctica esportiva femenina i té una representació més igualitària entre nois i noies. El fet que sigui un esport amb més igualtat de gènere no es deu tant al tipus de joc o a la tàctica sinó a la forma en què aquest esport s’ha socialitzat.

“Des de sempre, el bàsquet ha estat considerat un esport al qual jugaven tant nois com noies, i això ha facilitat aquesta igualtat”, comenta Serra.

Guanyar confiança a través de l’esport

En una societat condicionada pels estereotips de gènere, l’esport juga un paper molt important en l’empoderament de les noies (també dels nois), perquè els permet ser més crítiques amb elles mateixes i amb la societat, augmentar la seva confiança i aprendre a relacionar-se sense por amb la gent.

“L’esport ens ajuda a aprendre a estimar-nos, suposa un estímul positiu i ens ajuda a superar les adversitats que la societat ens presenta en el nostre dia a dia”, assegura la professora de l’INEFC Barcelona.

Segons Serra, esdeveniments com el Mundial de Tenerife 2018 ajuden a donar visibilitat a l’esport femení, però el que realment és important és aconseguir que hi hagi molts més esports femenins en els mitjans de comunicació.

Augmentar la visibilitat de les dones esportistes i veure que hi ha dones com nosaltres en l’esport professional farà que moltes més noies facin esport, perquè tindran un referent i un model a seguir”, opina.

A més a més de promoure l’esport femení en els mitjans, Serra també considera molt important promoure la igualtat de gènere en l’esport a través de l’educació. En el currículum de l’INEFC, per exemple, existeixen diferents assignatures que tracten el gènere a l’esport.

“Encara falta introduir la visió femenina de l’esport de forma transversal a totes les assignatures. Cal impulsar una pedagogia crítica, perquè els futurs professionals de l’esport puguin transmetre els seus valors”, conclou.

El tema de la setmana ‘Mundial de Bàsquet Femení 2018’ té el suport de l’INEFC.

Junior Report impulsa una xarxa de Revistes Escolars Digitals gestionades per alumnes de secundària. Informa’t sobre el projecte aquí.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -