21 febrer 2024
spot_img
21 febrer 2024

La desigualtat de gènere en l’àmbit laboral

Les dones tenen més dificultats per accedir a llocs de responsabilitat i cobren menys que els seus companys homes

La desigualtat entre homes i dones és present en diferents àmbits del dia a dia: en la representació política, als mitjans de comunicació, a la cultura… També en l’entorn laboral, on les dones s’enfronten a diferents obstacles que reflecteixen la situació de desavantatge respecte dels homes.

Una de les principals desigualtats amb què es troben les dones treballadores és el sostre de vidre: aquest concepte fa referència al baix nivell de representació de les dones en llocs de responsabilitat d’empreses i institucions.

Així, el sostre de vidre és una metàfora per explicar la barrera invisible que la societat imposa a les dones que intenten avançar en la seva carrera professional però que, per diferents motius, no ho aconsegueixen: poc reconeixement, conciliació familiar, falta d’oportunitats… D’aquesta manera, molt poques dones aconsegueixen un càrrec en l’equip directiu de les seves empreses.

Prop del 60% dels nous titulats universitaris a la Unió Europea (UE) són dones, segons dades del Consell de la UE. Malgrat això, estan infrarepresentades en la presa de decisions en l’àmbit econòmic i només el 31,5% dels membres als consells d’administració de les principals empreses de la UE són dones.

Bretxa salarial

Una altra de les dificultats a la qual han de fer front les dones treballadores és la bretxa salarial, és a dir, la diferència de salari que reben les dones i els homes per la mateixa feina.

A Espanya, el salari anual mitjà de les dones l’any 2021 va ser 4.721 euros inferior al dels homes, segons un informe del sindicat Comissions Obreres (CCOO). En aquest sentit, el salari mitjà de les dones hauria d’augmentar un 20,9% per igualar el sou dels seus companys.

Hi ha diverses causes que expliquen aquesta desigualtat. D’una banda, les dones fan més hores de treball no remunerat, dedicat a tenir cura dels fills i les tasques de la llar. Les hores dedicades a aquestes tasques fan que tinguin menys temps per exercir la seva professió en una empresa.

Com a conseqüència, moltes dones es veuen obligades a reduir la seva jornada laboral o tenir ocupacions a temps parcial que els permetin conciliar la feina remunerada amb les tasques familiars. Segons les dades d’Eurostat del 2021, el 29% de dones de la Unió Europea treballen a temps parcial, mentre que només el 8% dels homes ho fan.

D’altra banda, les dones estan més presents en sectors amb salaris més baixos, com les cures, les vendes o l’educació. Això se suma a les dificultats que tenen per accedir a estudis superiors de ciència, tecnologia o enginyeria, que són sectors més ben remunerats.

Una igualtat efectiva i real

Així doncs, la desigualtat en l’entorn laboral és una altra forma discriminació de gènere que afecta milions de dones. Aquesta situació impedeix que puguin desenvolupar tot el seu potencial en la seva carrera professional, però també que puguin gaudir de manera plena en l’àmbit personal.

Per combatre aquesta discriminació és important actuar des de diferents àmbits. D’una banda, el sistema educatiu ha de promoure la igualtat de gènere, l’empatia i el respecte a les aules. Els nens i les nenes han d’aprendre a detectar i combatre els estereotips de gènere per evitar que condicionin el seu futur.

D’altra banda, és important conscienciar la societat en general sobre la importància de fer un repartiment equilibrat de les tasques no remunerades entre homes i dones: les tasques de la llari la cura dels fills no poden continuar sent només responsabilitat de les dones.

D’altra banda, les empreses han de negociar i aplicar plans d’igualtat eficaços entre els seus treballadors i treballadores. Aquests plans han d’incloure mesures que facilitin la conciliació, però també que promoguin la formació, contractació i promoció de les dones.

Trencar la bretxa salarial i el sostre de vidre és una qüestió de drets per a totes les dones treballadores i una oportunitat per promoure el desenvolupament econòmic i combatre la pobresa.

Treballa aquest tema A FONS a l’aula

Aquest article forma part d’una seqüència didàctica amb activitats i tutorització periodística.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -