7 desembre 2023
spot_img
7 desembre 2023

La petjada del VIH al món

La falta de recursos i polítiques de prevenció provoca que les regions en vies de desenvolupament siguin les més afectades per la malaltia

Per Lara Escobar

A principis de la dècada de 1980 es declaraven els primers casos de VIH al món. Des d’aleshores, uns 75 milions de persones han contret el virus arreu del planeta i 35 milions han mort per malalties relacionades amb la sida, segons dades de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).

Amb la finalitat de lluitar contra aquesta patologia, l’ONU va posar en marxa el 1996 el Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/sida, més conegut com a ONUSIDA, per planejar estratègies i coordinar l’activitat de diferents organismes.

L’ONUSIDA també s’encarrega de recollir estadístiques sobre el VIH arreu del món. Les dades del 2020 assenyalen que 38 milions de persones viuen amb VIH a tot el món, encara que només 26 milions tenen accés a la teràpia antiretrovírica.

La sida és una malaltia global que, tanmateix, afecta de manera desigual les diferents regions del món. Quina és la situació actual als països desenvolupats i a les regions més desfavorides?

 

El VIH als països desenvolupats

Als països occidentals, el virus VIH va passar de ser una sentència de mort a ser considerat una malaltia crònica tractable gràcies a la introducció d’un tractament antiretroviral el 1996.

Les campanyes de prevenció i sensibilització promogudes per governs i organitzacions internacionals, la facilitat per accedir a tractaments i la disponibilitat d’informació sobre la malaltia, el seu desenvolupament i les vies de transmissió han aconseguit reduir l’amenaça de la sida en aquests països.

Però hi ha excepcions. A l’Europa de l’Est i a l’Àsia central l’epidèmia s’ha estès un 30% durant l’última dècada. Les Nacions Unides alerten que cada vegada es destinen menys recursos per lluitar contra el virus i això repercuteix en els tractaments, ja que es retarda l’ús de nous mètodes i eines amb què detectar o prevenir el virus.

 

Més de la meitat d’infeccions, a l’Àfrica

A les regions en vies de desenvolupament, la sida hi té actualment una incidència especial.

Més de 25 milions de persones amb VIH viuen a l’Àfrica, la regió més afectada del món. Aquesta xifra representa més del 65% del total mundial. A més, s’estima que gairebé dues de cada tres noves infeccions es registren en aquest continent.

La inestabilitat política i la falta de recursos econòmics són els principals obstacles que impedeixen als governs africans fer front a l’epidèmia. Això dificulta l’accés a medicaments i a l’atenció sanitària.

Als països en vies de desenvolupament, la teràpia antiretroviral no va arribar-hi fins aproximadament l’any 2003, gairebé una dècada després de la seva introducció als països occidentals. En aquest lapse de temps hi van morir milions de persones.

La cooperació internacional és fonamental per combatre la sida en aquestes regions. Malgrat això, els últims anys la inversió ha disminuït: a finals del 2018 s’estimava que l’ajuda s’havia reduït en gairebé 1.000 milions de dòlars en comparació amb l’any anterior.

 

Plans de futur

Dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, una de les metes més importants és la d’erradicar del tot l’epidèmia de sida al món amb vista a l’any 2030.

Abans d’aquesta data, el 2020, ONUSIDA s’ha proposat aconseguir el repte 90-90-90: aconseguir que el 90% de persones portadores del virus VIH siguin conscients del seu estat positiu, que el 90% tingui accés a la teràpia antiretroviral i que el 90% tingui taxes indetectables del virus a la sang, cosa que suposaria que no el poden transmetre.

Informació elaborada en col·laboració amb la Unitat Departamental de Ciències de la Comunicació de la Universitat de La Laguna

Junior Report dissenya unitats didàctiques per llegir i treballar l’actualitat a l’aula. També ofereix recursos d’educació mediàtica per fomentar la lectura crítica dels mitjans de comunicació. Consulta la nostra pàgina web!

 

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -