28 maig 2024
spot_img
28 maig 2024

Les professions verdes: una oportunitat de futur

Explora les professions que impulsen un futur més sostenible

En un món cada vegada més conscient de la importància de la sostenibilitat i la preservació del medi ambient, les professions verdes emergeixen com a agents clau en la lluita contra el canvi climàtic, la degradació dels ecosistemes i altres problemàtiques ambientals.

A nivell de context, amb la implementació del Pacte Verd Europeu, que busca convertir Europa en el primer continent climàticament neutre, es preveu la creació de 2,5 milions de llocs de treball addicionals, segons menciona el Cedefop en el seu informe “From ‘Greenovators’ to ‘green’ minds: key occupations for the green transition”.

No obstant això, la transició energètica no es limita a Europa, ja que a nivell mundial s’estima que podrien generar-se més de 30 milions de llocs de treball per a l’any 2030. Segons detalla l’estudi de Manpower, aquests llocs de treball abastaran sectors com les energies netes, l’eficiència energètica i les tecnologies de baixes emissions.

Tot això dona pas a la gran diversitat de professions verdes. Aquestes abracen una àmplia gamma de disciplines i rols, tots ells centrats en la protecció i gestió del medi ambient. Des dels científics i científiques que investiguen la biodiversitat fins als enginyers/es que dissenyen solucions d’energia renovable, aquestes ocupacions són vitals per a la salut del nostre planeta. Altres àrees d’acció inclouen la gestió de residus, la planificació urbana sostenible, la restauració d’ecosistemes i la consultoria ambiental entre d’altres. Es tracta d’ocupacions fonamentals per garantir un futur més verd i saludable per a les generacions futures.

Què son i quines són les professions verdes?

Dins de les professions verdes podrem trobar una gran varietat de professions.

En l’àmbit de les energies renovables, totes aquelles professions que tenen a veure amb:

 1. La construcció i instal·lació d’energies renovables, com el dissenyador/a d’instal·lacions d’energia; enginyer/a especialista en instal·lacions de biomassa; tècnic/a d’instal·lacions d’energia geotèrmica.
 2. L’eficiència energètica, com el consultor/a bioclimàtic/a o el tècnic/a en eficiència energètica a l’edificació.
 3. L’operació i manteniment d’energies renovables, com l’instal·lador/a d’energia solar tèrmica o l’operador/a de parc eòlic.

En segon lloc, pots descobrir un munt de professions en l’àmbit de la gestió mediambiental. Aquí podràs trobartotes aquelles professions que tenen a veure amb:

 1. Control i anàlisi ambiental, com tècnic/a de laboratori ambiental o auditor/a ambiental.
 2. Gestió de residus, com responsable de logística inversa o transportista de residus.
 3. Gestió d’espais naturals, com agent rural o Tècnic/a en disseny i restauració d’ecosistemes.
 4. Serveis d’assessorament ambiental, com Expert/a en anàlisi de producte i compra sostenible o Assessor/a legal en medi ambient
 5. Serveis de divulgació i promoció ambiental, com Promotor/a de reciclatge i recollida selectiva o Educador/a ambiental.

Vols conèixer alguns exemples més a fons?

 • Científics/Científiques Ambientals: juguen un paper clau en la recopilació i anàlisi de dades sobre els ecosistemes, la biodiversitat i els efectes dels contaminants. Mitjançant la seva investigació, ajuden a comprendre les dinàmiques ambientals i a desenvolupar solucions efectives per abordar els problemes ambientals emergents.
 • Enginyers/es Ambientals: són responsables de dissenyar i implementar tecnologies i infraestructures que redueixin l’impacte ambiental de les activitats humanes. Això inclou el desenvolupament de fonts d’energia renovable, la gestió de l’aigua, el tractament de residus i la construcció d’edificis sostenibles.
 • Dissenyador/a ecològic/a de producte: El disseny ecològic suposa una nova forma de pensar, que incorpora criteris ecològics en la producció, a més dels criteris tècnics, econòmics o de qualitat. Aquest professional dissenya el producte (des d’una cadira fins a un vestit) tenint en compte aquests criteris ecològics tant pel que fa als materials, com al procés de producció, qualitat i reciclatge posterior.
 • Gestors/es de Recursos Naturals: treballen en la conservació i restauració d’ecosistemes, així com en la gestió sostenible de les terres i els recursos hídrics. Mitjançant polítiques i pràctiques de gestió adequades, contribueixen a mantenir l’equilibri entre les necessitats humanes i la preservació del medi ambient.
 • Consultors/es Ambientals: assessoren empreses, governs i altres organitzacions en la implementació de pràctiques sostenibles i en el compliment de les normatives ambientals. A través de l’avaluació de riscos ambientals i la identificació de solucions, contribueixen a mitigar els impactes negatius sobre el medi ambient.
 • Tècnic/a en economia circular: L’economia circular se centra en el re-aprofitament dels recursos que es fan servir en la producció. El professional de l’economia circular té com a objectius allargar la vida útil dels productes, fomentar dissenys de llarga durada, reutilitzar, reciclar, … en resum, intenten convertir els residus en matèries primeres dins de la cadena de producció, amb tots els canvis organitzatius, productius i comercials que això implica.

I si et vols dedicar a la tecnologia, tindràs espai en aquestes professions verdes?

En la transició cap a un model energètic més sostenible, la digitalització és clau per a la transformació econòmica i laboral. Segons el Cedefop, actua com “un motor del canvi de qualificacions i ocupacions”, generant una demanda creixent de talent especialitzat.

Això es tradueix en un augment de les professions vinculades a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), com els experts en optimització de la gestió de residus i els científics de dades, que interpreten les dades ambientals per millorar la gestió de recursos. A més, els professionals en comerç electrònic juguen un paper clau en la promoció de productes sostenibles.

En els propers anys, la transició energètica i la gestió i cura del mediambient crearà noves oportunitats laborals especialitzades en un futur més sostenible i resilient i vinculades a la lluita contra els reptes ambientals del segle XXI. Inici del formulari

Sota el paraigües de “Professions verdes” pots trobar un gran ventall d’opcions o bé centrades directament en l’àmbit de les energies renovables i la gestió del mediambient, o bé des d’altres sectors com les TIC, l’educació, la moda, el transport, etc.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -