28 gener 2023
spot_img
28 gener 2023
spot_img

Matrimonis infantils

Milions de nens i nenes es queden sense infantesa perquè se’ls obliga a casar-se tot i ser menors d’edat

En l’actualitat, hi ha més de 700 milions de dones al món que es van casar abans de fer els 18 anys. I prop de 250 milions ho van fer abans dels 15.

El matrimoni infantil és una unió en la qual almenys un dels cònjuges no té els 18 anys.

És una pràctica legal a molts països i té unes conseqüències molt negatives per a les nenes i els nens que la pateixen. Quan s’obliga uns menors a casar-se, se’ls pren la infància: són separats del seu entorn i allunyats de les seves famílies i amics.

Drets vulnerats 

Encara que el matrimoni infantil no està prohibit explícitament pels tractats internacionals, vulnera diversos principis de la Convenció sobre els Drets del Nen (CDN) i d’altres acords.

Per exemple, quan es casen, molts menors es veuen obligats a deixar els estudis i a treballar forçosament, amb la qual cosa s’incompleix el dret a rebre una educació.

També s’incompleixen altres principis importants, com el dret a estar protegits contra els abusos. Aquest problema és especialment greu en el cas de les nenes, que s’arrisquen a contreure malalties de transmissió sexual i embarassos prematurs.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, 16 milions d’adolescents menors de 19 anys donen a llum cada any. (SAM Nasim)

A més, la Declaració Universal de Drets Humans també recull el dret a triar i acceptar lliurement el matrimoni. En aquest sentit, els matrimonis infantils es consideren forçosos perquè una de les parts no és prou madura per prendre aquesta decisió.

En els pitjors casos, els matrimonis infantils poden derivar en casos d’esclavitud, prostitució, tràfic de menors i violència.

Desigualtats de gènere

La desigualtat de gènere també afecta els matrimonis infantils, que estan fortament marcats per una discriminació de gènere: per cada nen obligat a casar-se, hi ha cinc nenes afectades pel matrimoni infantil.

Les pròpies lleis d’alguns països fomenten aquestes desigualtats. Per exemple, en un terç dels estats del món la llei permet que les nenes es casin a una edat més primerenca que els nens.

En moltes ocasions, són els pares que accepten aquest tipus de matrimoni perquè les seves filles tinguin una ‘tutela masculina’: creuen que així les protegeixen contra agressions sexuals i embarassos, però això també pot tenir lloc dins del matrimoni.

En risc: famílies pobres i rurals

La majoria de casos de matrimonis infantils es donen a la zona de l’Àfrica subsahariana i al sud-est d’Àsia. Una tercera part dels matrimonis infantils a nivell mundial tenen lloc a l’Índia.

No obstant això, es tracta d’una pràctica estesa per tot el món i depèn més de les tradicions i la comunitat ètnica, ja que alguns grups consideren els matrimonis infantils com a part de la seva cultura.

Els matrimonis infantils són més freqüents a l’Àfrica i l’Àsia. (Behavioral Development Economics)

A més, els nens i nenes de famílies pobres i els que viuen en zones rurals són els més vulnerables. Algunes famílies, malgrat comprendre l’efecte negatiu dels matrimonis infantils, hi accedeixen a canvi de diners.

Què poden fer els governs 

Segons dades d’Unicef, cada vegada hi ha menys matrimonis infantils però encara queda un llarg camí per recórrer. 

Cada país hauria de revisar les seves lleis, fixar l’edat mínima de consentiment sexual i de matrimoni i perseguir les persones que ho incompleixin. També haurien de protegir i ajudar els nens i les nenes que fugen d’aquests matrimonis.

Els matrimonis infantils estan molt relacionats amb la pobresa i la falta d’educació. Així que, per prevenir-los, els països han d’apostar per una educació de qualitat que arribi a tots els nens i nenes.

Les organitzacions locals també poden contribuir a posar fi a aquesta pràctica ajudant a trencar estereotips i a combatre els costums i les tradicions de la comunitat que mantenen els matrimonis infantils. 

Junior Report dissenya unitats didàctiques per llegir i treballar l’actualitat a l’aula.

1- Si vols treballar aquest tema a classe, descarrega la UNITAT DIDÀCTICA INFORMATIVA sobre els Drets dels Infants.

2- Si vols llegir altres articles sobre el tema, consulta’ls aquí: DRETS DELS INFANTS.

3- Si vols treballar altres temes d’actualitat, consulta les nostres UNITATS DIDÀCTIQUES.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -