30 novembre 2023
spot_img
30 novembre 2023

Mesurar l’energia

L’energia ni es crea ni es destrueix, però es pot quantificar de moltes maneres

Per Enric Ventura

Una marató són 42 quilòmetres i 195 metres. Una piscina olímpica s’omple amb 2.500.000 de litres. Els reglaments esportius estableixen aquestes normes gràcies al sistema mètric decimal.

Però, com es mesura l’energia? Això depèn de quin aspecte en vulguem quantificar. Per exemple, les primeres màquines de vapor comptaven l’energia en cavalls.

Sembla lògic tenint en compte que aleshores era l’animal més utilitzat per fer les feines del camp, on feia falta més força física. De fet, avui dia els motors dels cotxes continuen comptant la potència en cavalls.

https://www.facebook.com/autoescuelacasaonline/videos/1396771563709709/

 

 

Amperes, volts, watts…

L’ampere (A) mesura la intensitat del corrent elèctric. Això és la quantitat d’energia que passa per un cable en un moment determinat, independentment de com sigui de gran el cable.

Seria com comptar quants cotxes passen per una carretera, sense tenir en compte si la carretera és una autopista o una comarcal.

El volt (V) és la mesura que ens indica la tensió elèctrica. Si ho comparem amb una aixeta, el voltatge seria la pressió a la qual surt l’aigua.

A Catalunya, el voltatge estàndard és de 230 volts. Establir una mesura estàndard permet assegurar que tots els aparells que hi endollem funcionen correctament.

Per medir la potència de l’electricitat necessitarem una tercera mesura que podem calcular amb les dues anteriors: el watt (W) és el resultat de multiplicar volts per amperes.

Depenent de la potència que tinguem contractada a casa, podrem tenir més o menys aparells connectats alhora.

 

…i més

Totes les mesures anteriors serveixen per comptar instants concrets. Tot i això, l’electricitat no acostuma a ser estable, així que necessitem quantificar-la en un espai de temps més llarg.

El concepte d’energia s’utilitza per definir el resultat d’aplicar una potència durant un temps, mentre que els watts serveixen per quantificar aquesta potència.

Per comptar l’energia, la mesura que ens serà realment útil és el kilowatt per hora (kWh). El watt és una unitat molt petita, d’aquí que normalment comptem en quilowatts (kW) que equivalen a 1.000 watts.

A casa, les factures d’electricitat i gas indiquen els quilowatts per hora que hem consumit. Els països necessiten magnituds encara més grans i arriben a comptar megawatts i gigawatts per hora.

Aquest article compta amb la col·laboració d’Estabanell Energia

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -