2 desembre 2023
spot_img
2 desembre 2023

Objectius per a un futur conjunt

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides cerquen aconseguir un desenvolupament mundial econòmic, social i ambiental sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són 17 objectius globals fixats per l’Organització de Nacions Unides (ONU) per erradicar la pobresa, protegir el planeta i posar fi a les discriminacions, a més de promoure un estil de vida més saludable i respectuós amb el medi ambient.  

Les ODS pretenen aconseguir un desenvolupament econòmic, social i ambiental sostenible per a tots els habitants del planeta. El 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar aquests 17 objectius i es van comprometre a implementar les mesures necessàries per fer-los realitat, implicant-hi els diferents actors socials: els governs, el sector privat i la societat civil. 

Objectius globals per a resultats conjunts

Els objectius actuals es basen en els 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) de l’any 2000, que ja incloïen propòsits d’educació, salut i lluita contra la pobresa. Els ODM tenien com a data límit l’any 2015, però de seguida es va fer evident que aquells objectius no s’havien complert. Llavors, els països membre de l’ONU van renovar i van ampliar aquestes metes fins a 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

La base dels ODS és la cooperació internacional, les responsabilitats comunes i el compromís de tots els països per complir els objectius. Cada govern, empresa, institució i individu del món s’ha d’implicar per assolir un desenvolupament sostenible centrat en les persones i el planeta, basat en els drets humans i en la dignitat de les persones.

A més a més dels objectius més coneguts, com l’ODS1: Fi de la pobresa, l’ODS2: Fam zero, o l’ODS4: Educació de Qualitat, n’hi ha d’altres igual d’importants. Els ODS fan referència a grans desafiaments globals com l’accés a l’aigua neta i al sanejament (ODS6), la producció d’energia assequible i no contaminant (ODS7), la producció i el consum responsables (ODS12) o la protecció de la vida submarina (ODS14) i dels ecosistemes terrestres (ODS15).

Educació, consum responsable i canvi climàtic

Per a un desenvolupament més sostenible i més just del planeta, l’educació és imprescindible. Gràcies a l’ensenyament i a la formació, milions de persones podran forjar-se un futur i sortir de la pobresa. 

En l’actualitat, milions de nens i adolescents no arriben al nivell mínim de coneixements de lectura i matemàtiques, segons dades de l’ONU. La pandèmia de covid va agreujar encara més aquesta situació: va afectar el funcionament de les escoles i va alterar el procés d’aprenentatge de l’alumnat, especialment entre els col·lectius més vulnerables i marginats. 

Per això, un dels objectius principals de l’ODS4: Educació de qualitat, és que tots els infants del món acabin l’ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat. 

Un altre dels pilars dels Objectius de Desenvolupament Sostenible és el medi ambient. L’ODS12: Producció i Consum Responsables, i l’ODS13: Acció pel Clima, són objectius importants per aconseguir un desenvolupament que millori les condicions de vida de les persones sense que això suposi perjudicar l’entorn natural. 

Alhora, cal que les persones adoptin nous hàbits a l’hora de consumir i produir, promovent un ús eficient dels recursos naturals, reduint el consum energètic innecessari i eliminant fins al mínim el desaprofitament d’aliments, per exemple.

Les dades confirmen que els sistemes meteorològics estan canviant, que els nivells del mar pugen i que els fenòmens meteorològics són cada cop més extrems. El canvi climàtic és l’amenaça més greu a què ens enfrontem, per això tenir cura del medi ambient és la clau per conservar el planeta. 

En el context d’adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i revertir-ne els efectes, els governs han incorporat diferents polítiques, estratègies i plans nacionals. Però no n’hi ha prou. La implicació de les empreses i institucions, la millora de l’educació i la sensibilització són fonamentals per garantir un millor futur a les persones.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -