25 maig 2024
spot_img
25 maig 2024

Per una economia més social, solidària i sostenible

L’economia social i solidària anteposa l’interès de la societat al benefici empresarial de les institucions bancàries

El món s’enfronta a diferents desafiaments globals : el canvi climàtic, la pobresa o l’exclusió social en són alguns dels més urgents. Diferents organitzacions del món denuncien aquestes problemàtiques i reflexionen sobre el paper de l’economia a l’hora de fer un món més just o més desigual .

El sistema econòmic, tal com està organitzat actualment, no ha estat capaç de frenar aquestes problemàtiques globals. Per això des de fa anys han anat sorgint entitats que plantegen altres models de producció, distribució i consum . Parlem d’empreses que posen la sostenibilitat, la solidaritat i els objectius socials al centre.

Aquestes empreses formen part del que es coneix com a Economia Social i Solidària (ESS) . L’ESS engloba un tipus d’ organitzacions (associacions, cooperatives, fundacions i empreses socials) basades en principis de solidaritat i participació , que produeixen béns i serveis mentre persegueixen objectius econòmics i socials , segons l’ Organització Internacional del Treball (OIT) .

Des d’un punt de vista econòmic, aquestes organitzacions faciliten la integració de persones vulnerables al mercat laboral. Però les empreses d’ESS també tenen un impacte social i mediambiental: busquen alleujar la pobresa i ampliar la protecció i la cohesió social, alhora que proposen models de producció i consum sostenibles .

Vinculació amb les finances ètiques

L’economia social i solidària també ajuda les petites empreses i els grups de baixos ingressos a aconseguir un finançament assequible per als seus projectes. Per això, dins de l’ESS trobem entitats financeres alternatives a les tradicionals, com ara les cooperatives financeres, els bancs de desenvolupament comunitari o la banca ètica.

La banca ètica està formada per diferents tipus d’entitats financeres i acostuma a prestar diners a organitzacions i empreses que també formen part de l’ESS. És a dir, entitats que normalment treballen amb projectes que generen un gran valor afegit per a la societat .

Aquesta decisió té a veure amb els valors que promouen les finances ètiques. Per exemple, els bancs ètics segueixen el principi d’exclusió , és a dir, no financen projectes que vulnerin els drets humans ni que perjudiquin el medi ambient. Per contra, aposten per iniciatives que aporten beneficis a les comunitats des del punt de vista social, cultural i mediambiental.

Segons l’OIT, els serveis financers de l’ESS són fonamentals per al desenvolupament de les societats. Les entitats de banca ètica ajuden a democratitzar l’accés a les finances i fan possible que persones amb pocs recursos també puguin invertir i desenvolupar els seus propis projectes per créixer i generar riquesa al seu entorn. Alhora, aquest model demostra que dins del sistema financer es poden defensar valors com la solidaritat i la cohesió social.

Finançant projectes d’economia social i solidària

Les finances ètiques ofereixen crèdits a tres sectors principals : el sector mediambiental, el social i el cultural. Per exemple, el 2022, la cooperativa de crèdit Oikocredit va finançar Créixer IFD , una institució de microfinances que brinda accés a educació i crèdit a dones de comunitats vulnerables a Bolívia . D’aquesta manera, Créixer IFD pot oferir préstecs a petites empresàries que volen emprendre el seu negoci.

El 2021, Oikocredit es va associar amb Bharathi Women Development Centre , una agència de desenvolupament comunitari de l’ Índia que ofereix serveis de microfinances per a projectes de sanejament , com la construcció de banys i sistemes de canalització d’aigües residuals que eviten l’aparició i propagació de malalties .

La banca ètica també finança projectes de proximitat . En l’àmbit mediambiental, l’entitat Coop57 es va associar a Biciclot , una cooperativa que promou la bicicleta com a mitjà de transport . Gràcies al finançament rebut, la cooperativa desenvolupa diferents cursos (sobre mecànica o com aprendre a circular de manera segura amb bicicleta, entre d’altres).

A nivell cultural, alguns projectes audiovisuals que denuncien injustícies també compten amb el finançament de la banca ètica. És el cas de la premiada pel·lícula Alcarràs (2022), que explica que les grans corporacions amenacen l’estil de vida de les petites empreses familiars del món rural. La producció va comptar amb el finançament de Triodos Bank.

Per la seva banda, el banc cooperatiu Fiare Banca Etica va finançar el 2022 La Virgueria , una companyia de teatre de Barcelona que es defineix com a “compromesa amb la societat”. A les seves obres tracten temes com la crisi econòmica, l’estafa de les preferents o la desigualtat social per fer reflexionar l’espectador.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -