30 novembre 2023
spot_img
30 novembre 2023

Un sistema polític amb més de 2.000 anys

La democràcia és el principal sistema polític del segle XXI, però els seus orígens es remunten a l’antiga Grècia

La democràcia és un sistema polític l’origen del qual es remunta a gairebé 2.500 anys enrere. Conèixer-lo bé és fonamental, no només per la seva llarga trajectòria, sinó perquè és clau per entendre els pilars en els quals es basa la nostra convivència com a persones.

La democràcia defineix una manera d’organització de l’estat, en el qual les decisions les pren la ciutadania. Això determina la manera en què compartim els nostres espais i decidim conviure els uns amb els altres.

En una democràcia, totes les persones es consideren iguals i cap no ha de posar-se per damunt de les altres.

Delegar el poder de decisió

A la pràctica, hi ha diverses maneres a través de les quals s’executa l’estat democràtic.

En una democràcia representativa com la nostra, les persones no decideixen tota l’estona, sinó que deleguen aquestes decisions a uns representants que gestionen les decisions quotidianes.

Com s’escullen els seus representants? En el nostre cas, mitjançant les eleccions a nivell estatal, autonòmic i local, una vegada cada quatre anys.

Fa milers d’anys, a l’antiga Grècia, s’utilitzava un sistema de democràcia directa: tota la ciutadania –excepte les dones– es reunien en un fòrum per debatre i decidir conjuntament, sense necessitat de mediadors o representants.

El referèndum és un exemple de democràcia directa en l’actualitat: d’aquesta manera les decisions no només les prenen els nostres representants (els polítics), sinó també els ciutadans.

Un intermedi: la democràcia participativa

La democràcia participativa és el punt mitjà entre la directa i la representativa.

Una part de les decisions són preses per representants escollits per la ciutadania, però hi ha diverses formes i mecanismes de participació per a tota la població, que és més gran que en la democràcia representativa.

A la pràctica, cap democràcia és només representativa, directa o participativa, sinó que hi ha elements presents de cada una d’aquestes a cada país.

Per exemple, a Espanya, que en termes generals funciona com una democràcia representativa, la constitució recull el dret a participar directament a través d’eines com la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Gràcies a aquest mecanisme legal, si un ciutadà/na o grup de ciutadans recull un mínim de firmes, pot proposar una llei i presentar-la perquè es debati al Congrés dels Diputats. El nombre de firmes depèn de l’abast de la llei: 50.000 a Catalunya, 500.000 a Espanya o un milió per proposar una llei europea, per exemple.

Junior Report dissenya unitats didàctiques per llegir i treballar l’actualitat a l’aula. També ofereix recursos d’educació mediàtica per fomentar la lectura crítica dels mitjans de comunicació. Consulta la nostra pàgina web!

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -