16 abril 2024
spot_img
16 abril 2024

Un sistema constructiu tradicional i sostenible

La pedra seca és versàtil, flexible i reutilitzable, valors ambientals que responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda global 2030

Les construccions de pedra seca s’hereten del passat, des que es van començar a construir en la Prehistòria, però en l’actualitat no només s’han mantingut sinó que s’han convertit en una demostració dels valors ambientals, necessaris en un món globalitzat. El reciclatge, l’estalvi de recursos, la proximitat o l’economia circular són alguns dels valors que es poden explicar a través de la tècnica de la pedra seca.

A més, aquest sistema constructiu és una eina que contribueix de manera significativa a l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Són els 17 objectius proclamats per l’Assemblea General de les Nacions Unides que formen part de l’agenda global per al 2030.

Material natural amb valors ambientals

La pedra és un material únic, abundant i ofert per la naturalesa que es troba a peu d’obra i que no té cap cost. Prové, la major part de les vegades del despedregat de les terres però també es pot extreure de la roca mare.

Enmig d’un món globalitzat on gran part dels productes i recursos s’exporten, la tècnica de la pedra seca es caracteritza per seri no necessitar transport, ja que s’adapta a les especificitats, disponibilitats i exigències de cada territori i, sobretot, de cada tipus de pedra.

Altres de les característiques d’aquest sistema constructiu és la flexibilitat, la plasticitat i la versatilitat. El fet de no utilitzar cap material d’unió i treballar únicament pel fregament de les pedres i per la seva col·locació adequada, permet a les construccions de pedra seca absorbir petits moviments o deformacions.

A més, al tractar-se d’una estructura formada per milers de petites peces, ajuda a la pedra seca a adaptar-se a totes les formes i a totes les topografies. I és versàtil perquè amb un sol material i, a partir d’aquesta tècnica, es poden construir diferents elements de tipologies molt diverses: parets, cabanes, barraques, espais d’emmagatzematge d’aigua, etc.

Un dels valors a tenir en compte, sobretot amb el pas del temps, és el de la perdurabilitat. La seva durada pot variar segons el tipus de pedra i el clima al qual està exposada però, enmig d’una gran varietat de materials usats per a l’arquitectura que poden dependre de la seva caducitat i del seu preu, la pedra contrasta per la seva robustesa i fiabilitat, a més de ser un element abundant i disponible.

Un dels trets més significatius i que des de fa anys es valora a l’hora de la reducció dels residus, és el de ser reutilitzable. En la tècnica de la pedra seca no hi intervé cap altre material mentre s’està aixecant una construcció, per això, fa que es puguin muntar i desmuntar tantes vegades com calgui. D’aquesta manera es demostra la capacitat de resiliència (resisteix a la pressió i manté la seva forma original) i la seva facilitat de manteniment.

Més enllà dels seus trets característics com a material natural, la pedra seca no sostreu res del lloc on es troba ni hi abandona res. Es recull la pedra, s’endreça i no es mou del lloc. Al no generar cap residu, mostra un respecte cap al medi ambient, una especificitat que pocs elements tenen. També ofereix protecció contra l’erosió del sòl, un augment de la retenció de nutrients, la creació a les juntes de nínxols per a animals i vegetals i un increment de la biodiversitat.

Tots aquests valors ambientals característics en la pedra seca se sumen a què es tracta d’un sistema constructiu de quilòmetre zero, ja que permet estalviar recursos i energia i potenciar, així, l’economia circular.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Les característiques i trets distintius de la pedra seca es corresponen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Són un total de 17 objectius que van ser proclamats per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 i formen part de l’agenda global per al 2030. Les administracions públiques han de vetllar pel compliment d’aquests objectius.

El patrimoni de la pedra seca, així com els valors que es desprenen de la tècnica constructiva, respon a diversos d’aquests ODS. El número 8 Treball digne i creixement econòmic es correspondria amb la figura de margener i l’aposta de futur del sistema constructiu. Aquests elements també s’inclourien en l’objectiu número 9, Indústria, Innovació i Infraestructures.

L’objectiu número 12 porta per títol Garantir modalitats de consum i producció sostenible. Un dels punts que inclou aquest apartat explica que «d’aquí al 2030, s’ha d’aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals». I la tècnica de la pedra seca és exactament un material que respon a aquesta finalitat.

Fer de la pedra seca un element reutilitzable que fomenti l’economia circular aconsegueix que els municipis on es troben aquestes construccions siguin sostenibles. D’aquesta manera, respon a l’objectiu número 11 dels ODS, aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures, resilients i sostenibles.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -