1 març 2024
spot_img
1 març 2024

Avortament lliure i segur, una demanda feminista

El moviment feminista reivindica la pràctica de l’avortament com un dret fonamental per aconseguir la igualtat entre homes i dones

Restringir encara més els supòsits en els quals una dona pot avortar ha estat el detonant de les recents protestes a Polònia. Milers de dones i joves s’han llençat als carrers en contra de la decisió del Tribunal Constitucional, que fa que l’avortament estigui gairebé prohibit al país.

Totes les persones tenen dret a decidir sobre la seva sexualitat i reproducció sense sofrir discriminació, coacció o violència, segons defensa l’ONG Amnistia Internacional. Decidir si una dona vol tenir fills i quants; accedir a informació sobre salut sexual i reproductiva i sobre l’ús de mètodes anticonceptius; o triar si vol casar-se i amb qui, són alguns exemples relacionats amb aquest àmbit.

En aquest context, els col·lectius feministes reivindiquen la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) com un dels principals drets sexuals i reproductius de les dones ja que defensen que es tracta d’una qüestió de drets humans i salut pública.

L’avortament al món

Cada any es produeixen prop de 25 milions d’avortaments no segurs que posen en perill la salut de milions de dones a tot el món, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Moltes d’aquestes dones embarassades, fins a 40.000, moren cada any per complicacions derivades d’avortaments en condicions de risc, segons dades d’Amnistia Internacional.

La salut sexual i reproductiva es considera una qüestió de salut pública global per organitzacions com l’OMS, però no existeix un consens al voltant de la pràctica de l’avortament. La legislació varia en cada país afectant de manera molt diferent a milions de dones.

Això es deu principalment a diferències ideològiques, culturals o religioses. Molts dels col·lectius contraris a l’avortament consideren que hi ha vida des del moment de la concepció. D’altra banda, les persones a favor de la interrupció de l’embaràs afirmen que durant les primeres setmanes l’embrió no està prou desenvolupat com per a ser considerat una persona i argumenten que predominen els drets de la dona.

Els embarassos no desitjats, els avortaments en condicions de risc i les morts maternes podrien reduir-se en aproximadament dos terços si es milloressin els programes de salut sexual i reproductiva, especialment en països en vies de desenvolupament. Així ho afirma l’informe Adding It Up, elaborat pel Guttmacher Institute, que ha analitzat la informació de 1.600 milions de dones en edat de procrear (15 a 49 anys) al llarg de l’any 2019.

L’avortament en el centre de la desigualtat

Els drets sexuals i reproductius de les dones no poden entendre’s sense tenir en compte el context social, polític i econòmic que les envolta ja que aquests també influeixen en la desigualtat de gènere que afecta milions de dones a tot el món.

Per exemple, les tasques domèstiques i la cura de la família, és a dir, dels fills i de les persones grans, continua recaient sobre les dones. Aquesta responsabilitat té conseqüències en l’accés a l’educació de les nenes i adolescents i també a l’hora de trobar una ocupació.

D’altra banda, la violació i l’abús sexual a dones és una pràctica molt estesa en contextos de conflictes armats, ja que es considera una arma de guerra. Moltes dones sofreixen lesions per a tota la vida, contreuen malalties de transmissió sexual o es queden embarassades després d’aquestes agressions.

En aquests escenaris, el treball dels governs i d’organismes com  UNICEF o Metges Sense Fronteres (MSF) és prioritari. Encara que cap d’elles finança o treballa a favor de l’avortament sí que és cert que centren els seus esforços a reduir els índexs de mortalitat i el sofriment de les dones, així com en programes de conscienciació i d’informació sobre sexualitat i reproducció.

 

Un dia per visibilitzar el feminisme

El Dia Internacional de la Dona, que se celebra cada 8 de març, és una jornada en la qual moltes dones, però també molts homes, surten als carrers amb un objectiu comú: reivindicar la figura de la dona, donar visibilitat als diversos feminismes, trencar estereotips de gènere i impulsar el canvi cap a una societat més justa i igualitària.

Lemes com el de “Drets sexuals i reproductius, per a totes i totes parts!”, extret del manifest de la Coordinadora Feminista d’Espanya, resumeix la demanda principal dels grups feministes sobre la qüestió de l’avortament: que aquest sigui considerat com un dret lliure i igualitari a tot el món.

Des de la plataforma Abortion Without Borders, que treballa a Polònia, però també en països com Anglaterra o Alemanya, defensen que avortar no hauria de “dependre del lloc de naixement ni del passaport que es tingui”.

Fonts: Abortion Without Borders; Amnistia Internacional; El País; Guttmacher Institute, Júnior Report; Revista Papers.

Junior Report dissenya unitats didàctiques per llegir i treballar l’actualitat a l’aula. També ofereix recursos d’educació mediàtica per fomentar la lectura crítica dels mitjans de comunicació. Consulta la nostra pàgina web!

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -