22 juliol 2024
spot_img
22 juliol 2024

Classificació de cooperatives

Hi ha molts tipus de cooperatives i empreses d’economies, però aquí en destacarem algunes que són força comunes o innovadores

Hi ha molts tipus de cooperatives i empreses d’economies, però aquí en destacarem algunes que són força comunes o innovadores. I que us poden donar idees d’altres maneres de treballar i viure.

Les cooperatives de treball

Més endavant aprofundirem desenvolupant un tema específic sobre aquestes cooperatives perquè són el tipus de cooperativa més comú: la gent que s’uneix per treballar en equip. Aquest tipus d‟empreses representen prop del 80% del conjunt del cooperativisme.

El que té més sentit d’aquestes cooperatives és que no hi ha un amo, que treu profit de la feina de les persones per obtenir més diners en benefici propi. No hi ha una plusvàlua empresarial obtinguda gràcies al treball de les persones treballadores. És una empresa creada i desenvolupada de manera conjunta i democràtica. I els beneficis es reparteixen igual entre totes les persones treballadores. Aquesta manera de fer empresa permet que hi hagi més justícia salarial, i social. 

Qualsevol pot crear una cooperativa de treball a qualsevol sector d’activitat. I 

Cooperatives d’habitatge 

Una altra de les formes cooperatives que estan tenint molt auge són les cooperatives d’habitatge, i especialment els anomenats “co-housing” (o co-habitatge). Es tracta de compartir la compra tant del terreny com de les despeses de construcció. Normalment es pensa en models que puguin beneficiar la comunitat. 

De fa un temps fins ara han crescut molt els “co-housing sèniors”, persones de la tercera edat que comparteixen no només espais comuns sinó activitats i cures. També hi ha experiències innovadores per facilitar la convivència i millorar la vida de les persones, com a co-housings intergeneracionals. 

A més, els cohousings solen impulsar el que s’anomena sessió d’ús. Es paga una entrada inicial i una quota, mes a mes, però mai no s’és amo ni propietària de l’habitatge. La diferència amb els lloguers és que no t’augmenten el preu ni et poden fer fora perquè no es regeix segons les lleis del mercat. El lloc també pot ser heretable. L?objectiu és que l?habitatge no es converteixi en objecte d?especulació immobiliària.

Cooperatives de consum

Una cooperativa de consum és formada per persones que s’uneixen per consumir un producte o servei determinat. Aquestes cooperatives poden ser molt petites, o créixer i fer-se grans. Potser has escoltat sobre la cooperativa llibreria Abacus. Es tracta d’una cooperativa de consum i qualsevol es pot associar fàcilment. A més, Abacus és cooperativa de treball, és a dir, que la gran majoria de persones treballadores són també sòcies de l’empresa. Passa a moltes cooperatives de consum, que també les persones treballadores són sòcies. Però Abacus no sempre va ser una cooperativa gran. 

Moltes famílies s’uneixen a pobles i barris per formar cooperatives de consum ecològic, on compren més barat i alhora tenen un altre tipus de relació, d’ajuda mútua, amb qui produeixen. Per exemple, si qui produeix la llet ha perdut la vaca, entre totes les persones poden ajudar avançant els diners per comprar la vaca, a canvi de la llet que arribarà després. 

Aquesta mateixa dinàmica d’un consum més responsable i d’ajuda mútua està implícita en exemples com ara Som Energia, una cooperativa energètica on es consumeix de fonts d’energia renovable. O a Som Mobilitat, on les persones consumidores comparteixen cotxe elèctric. Algunes persones avancen diners per comprar els cotxes, que després utilitzen a un preu econòmic i compartint.

Cooperatives de plataforma

En els darrers temps s’han creat el que s’anomenen “cooperatives de plataforma”. És una cosa molt nova i està lligada a les noves tecnologies. S’estan creant cooperatives on el que es comparteix és la plataforma digital, perquè els que produeixen no hagin de dependre de les grans com a plataformes, amb seus molt lluny dels seus orígens i que es queden amb un percentatge important dels ingressos. Per exemple, a Catalunya s’han creat mensakas.com, una cooperativa de persones que fan delivery. O Justifay.coop, formada per persones del món de la música.

Pots buscar més informació a:

www.cooperativestreball.coop

https://platform.coop

https://cooperativesdeconsum.coop/

https://habicoop.cat/

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -