13 juny 2024
spot_img
13 juny 2024

Com influeix l’arquitectura en la nostra salut?

Què és la sostenibilitat? I la renovació urbana? Repassem els conceptes determinants per aprofundir en la sostenibilitat dels edificis que ens envolten

Quan parlem d’arquitectura sostenible no parlem només dels materials adequats per construir un edifici, sinó que més aviat ho fem centrant-nos en tot el projecte de construcció o rehabilitació d’un habitatge, edifici o espai públic.

Els objectius principals de l’arquitectura sostenible són aconseguir un estalvi energètic i econòmic incorporant materials que no siguin perjudicials per a la nostra salut, però, a més a més, construir de manera responsable adaptant els espais a les necessitats de les persones.

Un dels punts importants a l’hora de construir un edifici és la salut de les persones que hi viuran, perquè cal pensar si la construcció en si mateixa les pot afectar d’alguna manera. A més a més, és important tenir en compte que la millor opció no és sempre bastir un edifici de bell nou, sinó que l’acció de fer-ho sostenible es basarà a rehabilitar el que tenim, a allargar-ne la vida útil i a adaptar-lo a les condicions de l’ésser humà, millorant-ne l’entorn i insistint en el confort de tothom qui ha de gaudir d’aquesta construcció. 

En aquest article expliquem alguns dels conceptes determinants per comprendre l’arquitectura sostenible. 

Sostenibilitat

La sostenibilitat fa referència a un concepte social, ecològic i econòmic que gira al voltant de la relació que té el medi ambient amb les persones. D’aquesta manera, la sostenibilitat busca garantir un equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social. Al seu torn, la sostenibilitat aposta per mantenir la biodiversitat i els ecosistemes naturals. 

La idea que persegueix la sostenibilitat, en termes generals, és que l’ésser humà ha de ser capaç de satisfer les necessitats del present però tenint en compte les generacions futures. I això passa per respectar la salut també del planeta en el seu conjunt. 

 

Bioconstrucció 

La bioconstrucció és una disciplina que se situa entre l’arquitectura i l’edificació i fomenta la relació equilibrada entre la naturalesa i la construcció. L’objectiu és crear el mínim impacte possible en l’entorn i el paisatge on es construeix un habitatge, per exemple. Per això cal que coneguem bé les necessitats tant de la societat com del medi ambient. 

Des del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) indiquen que amb la bioconstrucció es generen hàbitats saludables i dignes, tant per a les persones com per a la naturalesa. 

Neuroarquitectura

La neuroarquitectura és una branca de les neurociències que se centra a analitzar com l’entorn pot afectar i modificar les emocions de les persones. Mitjançant aquesta disciplina es busca construir espais que millorin el benestar mental de les persones fomentant la percepció i les sensacions.

L’entorn en què ens situem, ja sigui casa nostra, el carrer, l’escola o la feina, ens modifica les emocions, els pensaments o les conductes, afirmen des de COAC. Per això la neuroarquitectura analitza aspectes sensorials com la il·luminació, els colors, la temperatura dels materials i la percepció del disseny, i l’impacte que poden tenir sobre les persones influint en el seu grau de felicitat. 

 

Renovació urbana

Aquest concepte fa referència als processos o projectes que tracten de modificar i millorar les edificacions, els equipaments, l’espai públic i les infraestructures d’un barri o una ciutat. L’objectiu és adaptar-los cap a nous usos més nous, més sostenibles i que permetin més quantitat i mixtura d’activitats. 

El procés de renovació pot anar enfocat a recuperar allò que ja existeix, o a modificar-ho per donar-li un nou ús. Aquest procés pot centrar-se en una petita infraestructura o, per contra, pot ser un projecte a gran escala.

Rehabilitació 

El verb rehabilitar se sol utilitzar com a sinònim de “recuperació” o “reutilització” d’un edifici al complet o d’un espai interior. Més enllà de recuperar un edifici o habitatge per tal de donar-li un ús nou, se cerca optimitzar-ne el funcionament, proporcionant-li noves infraestructures que millorin la seva interacció amb l’entorn. 

Rehabilitar no és el mateix que projectar una obra nova”, explicava Robert Brufau, doctor arquitecte i director del Postgrau de Rehabilitar des de l’Estructura, que s’imparteix a l’Escola Sert del COAC. I és que rehabilitar té a veure amb habilitar alguna cosa de nou sobre el que ja existeix amb la finalitat d’adaptar-ho a les necessitats actuals

Els requisits indispensables a l’hora de rehabilitar un edifici es basen a adaptar les necessitats cap al confort, la seguretat, l’habitabilitat, la salut i l’eficiència energètica, ja que les necessitats varien amb el pas del temps i, per tant, s’han de millorar per adaptar-les a aquestes condicions i especialment per donar resposta al canvi climàtic

En aquest sentit, la rehabilitació vindria a ser un sinònim de renovació urbana, quan la rehabilitació s’aplica a carrers o espais públics d’una ciutat. 

Regenerar, reutilitzar i reciclar 

Segons indiquen des de COAC, la regla de les tres erres (3R) de l’arquitectura sostenible està formada per 3 conceptes clau per tenir cura del medi ambient: regenerar, reutilitzar i reciclar

El concepte regenerar se centra a transformar alguna cosa que estigui degenerada o gastada però a la qual es pugui tornar a donar un altre ús, aprofitant-la i modificant-la per donar-li una segona vida. 

D’altra banda, el procés de reutilitzar es basa en una acció que permet tornar a utilitzar un producte que havia estat rebutjat i, per tant, denominat residu, amb la finalitat de donar-li un nou ús, que pot ser igual o diferent d’aquell per al qual havia estat concebut. 

Finalment, reciclar vol dir sotmetre un material usat o deteriorat a un procés pel qual es recuperen de manera parcial o total la matèria o els components que es van utilitzar per a la seva elaboració. D’aquesta forma, se’ls proporciona un nou ús, a aquests materials, perquè puguin ser aprofitats. 

 

Fonts: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Organització de Nacions Unides (ONU), Revista Digital Arquitectura Sostenible.

Consulta el nostre catàleg complet d’Unitats Didàctiques per treballar l’actualitat a l’aula.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -