13 juny 2024
spot_img
13 juny 2024

Els valors de l’economia social

Aquest model promou empreses centrades en les persones i el benestar comunitari i fomenta una societat més justa i equitativa

El primer i més important dels valors de l’economia social és que es posa a les persones per davant del capital. Tot i que les empreses han de ser rendibles, el més important és que les persones treballadores i el seu entorn puguin viure bé i feliços. Això és més important que guanyar moltíssims diners. Per complir aquest objectiu, hi ha molts requisits, però alguns dels principals són els següents.

La democràcia

És molt important que hi hagi democràcia. Que cadascú tingui un vot i pugui participar en les decisions més importants de l’entitat. I perquè hi hagi democràcia real, un altre dels requisits és la transparències. Els comptes i decisions han de ser públics per a totes les persones que hi participen.

Solidaritat, cooperació i suport mutu

Un altre dels requisits és que hi hagi solidaritat i suport mutu. Que a l’hora de prendre decisions, es prenguin en compte les circumstàncies de cada persona perquè totes puguin estar millor. 

Per exemple, a la cooperativa Mol Matric, una de les pioneres de Catalunya, quan van començar i en plena crisi dels anys 70, a l’assemblea es va decidir que augmentarien primer el salari d’aquelles persones que tinguessin, per les seves circumstàncies personals, més dificultats per arribar a final de mes.

Aquests valors també impliquen tenir solidaritat i responsabilitat amb l’entorn, amb la localitat on s’ubiquen i amb altres empreses o entitats, especialment si comparteixen els valors.

Equitat

L’equitat vol dir que totes les persones tinguin les mateixes possibilitats i tinguin un tracte igualitari. Això no vol dir que totes les persones tinguin igual salari. Encara que és així en moltes ocasions, de vegades tenen salaris més grans les persones que tenen més responsabilitat, per incentivar les millores. 

La diferència amb les empreses de capital és que en aquestes empreses entre qui més cobra i qui menys hi sol haver una bretxa enorme. A les empreses grans capitalistes hi arriba a haver una diferència de 100 vegades entre la persona que menys cobra i la que més. Per contra, a les empreses grans d’economia social aquesta bretxa no sol superar 1 a 3 vegades. Igualtat també implica tracte igualitari entre homes i dones. I per suposat igualtat de gènere en llocs de responsabilitat.

Medi ambient

Com a part intrínseca de la solidaritat, és molt important tenir cura del medi ambient. Més tard o més d’hora, ningú no serà feliç en un món que es destrueix.

Feminisme

Tot i que dins de la igualtat hi ha la igualtat entre homes i dones, en els darrers temps s’ha volgut destacar en els valors de l’economia social el del feminisme. Per ser feliços són tan importants les tasques productives (el treball remunerat fora de casa), com les reproductives (les de la llar, cura de nens o gent gran, neteja, cuina, etc). Per això és important la corresponsabilitat de les tasques de la llar. Per aconseguir-ho és imprescindible que tant els homes com les dones tinguin flexibilitat i que hi hagi conciliació laboral. A més, que les tasques que es consideren “reproductives” dins de l’empresa (per exemple, les tasques administratives com la secretaria, o la neteja), també estiguin repartides entre sexes de manera igualitària.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -