24 abril 2024
spot_img
24 abril 2024

Màquines responsables amb les persones

El desenvolupament tecnològic responsable busca incorporar els robots al món laboral sense perjudicar els treballadors

El desenvolupament tecnològic i la Quarta Revolució Industrial poden tenir efectes negatius sobre el futur de l’ocupació: els robots poden fer tasques mecàniques i substituir alguns treballadors, la qual cosa faria augmentar l’atur i la desigualtat social.

No obstant això, cada vegada hi ha més propostes per contrarestar els efectes negatius d’aquesta revolució tecnològica: establir una renda bàsica per reduir la pobresa, reduir la jornada laboral per millorar la qualitat de vida i impulsar l’educació com a motor del canvi.

Desocupació tecnològica

Una de les principals conseqüències de l’entrada de les noves tecnologies al mercat laboral ha estat que algunes tasques s’han automatitzat, provocant que les persones que abans eren indispensables per fer-les ja no ho siguin.

A més, hi ha altres avantatges (per a les empreses): les màquines treballen més hores, no necessiten descansar ni cal pagar-los un sou.

La substitució de les persones per maquines té com a conseqüència la desocupació tecnològica: persones amb una formació i habilitats determinades acabaran aturades i substituïdes per màquines.

Respostes a la desigualtat

El desenvolupament tecnològic no ha beneficiat tothom per igual. L’introducció de màquines i robots ha servit per enriquir algunes persones i grans empreses, però també ha empitjorat les condicions de vida de moltes persones de classe baixa i mitjana.

Els governs inverteixen en el desenvolupament tecnològic i el financen, però els beneficis tecnològics no sempre es tradueixen en la creació d’ocupació. Empreses com Airbnb i WhatsApp mouen milions de dòlars amb molt pocs empleats.

Per compensar aquests efectes negatius, una de les propostes és la Renda Bàsica Universal: una paga universal per a totes les persones, independentment de si treballen o no, només pel simple fet d’existir i viure en societat.

La renda bàsica pot ajudar a disminuir l’impacte tecnològic de diverses maneres. Quan una persona amb dificultats econòmiques aconsegueix una ocupació, deixa de rebre les ajudes socials que tenia, però potser el seu sou nou no és suficient.

Per això, la renda bàsica universal aporta seguretat econòmica: en ser un ingrés assegurat, redueix el risc d’exclusió social, una de les principals amenaces per al benestar i el creixement econòmic.

Si tenen una seguretat econòmica, les persones poden invertir el temps a formar-se, emprendre projectes nous i buscar noves oportunitats (cosa que és molt difícil de fer si estàs preocupat per arribar a final de mes).

Informa’t de tot a Junior Report Castellà | Català | English

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -