22 juliol 2024
spot_img
22 juliol 2024

Què diferencia una empresa d’economia social d’una de capital?

T’expliquem les claus que fan única a una empresa d’economia social en comparació amb una de capital

Les empreses d’economia social es caracteritzen per prioritzar el benestar col·lectiu i els valors socials per sobre del lucre. A diferència de les empreses de capital, que se centren en la maximització dels beneficis per als accionistes, les empreses d’economia social posen en el centre de la seva activitat a les persones, el medi ambient i la comunitat. T’expliquem a fons aquestes diferències.

Objectius

Bàsicament, les empreses d’economia social tenen com a objectiu el bé comú o social. Les persones prevalen sobre el capital. Tot i que sempre han de ser rendibles per poder sobreviure –és a dir, poder cobrir les despeses i pagar les nòmines–, el seu objectiu no és l’acumulació de capital sinó que prima el benefici social. 

Democràcia

A més, destaquen les empreses d’economia social perquè són empreses democràtiques. A l’assemblea anual, una persona sòcia té un vot, no importa quants diners hagin decidit invertir. És el contrari de les empreses de capital, on qui mana és el pes dels diners. Si algú posa més diners a una empresa de capital sol tenir més poder en la presa de decisions. Així, si una persona és propietària del 51% d’una empresa, en una Junta general d’accionistes, encara que pot escoltar els altres, sempre serà qui tingui la darrera paraula. A les empreses d’economia social això mai no podrà ser així. Manen les persones i no el capital.

Excedent

D’altra banda, si l’empresa ha anat molt bé un any i ha tingut beneficis, en una empresa de capital aquests beneficis es reparteixen segons els diners o la participació de cada persona sòcia. Així, per exemple, si una persona ha posat diners i és propietària del 20% de l’empresa, es podria emportar el 20% dels beneficis.

En canvi, en una empresa d’economia social, en general els beneficis es reinverteixen a l’empresa. De fet, per llei, com a mínim el 5% s’ha de destinar al fons de formació i promoció cooperativa. I com a mínim un 20% s’ha de guardar en una reserva obligatòria. De la resta, si entre les persones sòcies decideixen repartir excedents, aquest repartiment no està lligat a la quantitat de diners que una persona ha posat anteriorment sinó que el repartiment es decideix a l’assemblea.

Empresa individual vs col·lectiva

Una empresa de capital la pot crear una sola persona. En el cas de les empreses deconomia social es necessiten almenys dues persones. I es tracta específicament d’una cooperativa de treball, a mesura que creixi l’empresa és important que les persones treballadores puguin anar incorporant-se a la cooperativa com a sòcies. De fet, per llei, només el 30% de les persones contractades amb contracte indefinit poden no ser-ne sòcies. Una altra cosa és que en moments puntuals es contracti més persones. Però ha de ser una cosa molt puntual, amb contractes temporals per un pic concret de feina.

Fiscalitat

En general, ja siguin empreses d’economia social o empreses de capital, totes han de complir les obligacions fiscals. Tot i això, en tractar-se d’empreses que busquen el benefici general, en comptes de l’acumulació de capital, l’estat espanyol els premia amb un petit avantatge fiscal. En comptes de pagar un impost de societats del 25%, paguen el 20%. Les cooperatives de treball, que si consideren ésespecialment protegides, paguen un tipus impositiu del 10% de limpost de societats.

On trobar més informació:

www.cepes.es

www.coceta.coop

www.cooperativestreball.coop

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -