23 febrer 2024
spot_img
23 febrer 2024

Viure sense accés a internet

Només el 63,2% de la població mundial tenia accés a internet l’any 2020

Per a moltes persones, navegar per internet és una acció quotidiana. A tot el món, però, encara hi ha milions de persones que viuen sense accés a internet.

Aquesta desigualtat en l’accés a internet i les noves tecnologies es coneix com a “bretxa digital” i afecta una part molt important de la població mundial.

Segons dades de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), l’agència de Nacions Unides per a la comunicació i les noves tecnologies, tan sols un 63,2% de la població mundial estava connectada a internet el setembre del 2020: més del 85% a les regions desenvolupades (Europa, Amèrica del Nord), però menys del 50% a regions més pobres (com l’Àfrica).

A aquesta desigualtat tecnològica cal afegir-hi la discriminació per gènere, ja que la majoria de persones que no tenen accés a la xarxa són dones.

 

Internet per millorar la vida

Entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’Objectiu 9: Indústria, innovació i infraestructura treballa per tal de reduir la bretxa digital i garantir l’accés igualitari a la informació i el coneixement que es transmet per les xarxes.

Les principals raons que expliquen la desigualtat en la connexió a internet estan relacionades amb la falta de recursos econòmics: molts països i regions no disposen d’una infraestructura de telecomunicacions adequada (especialment a les zones rurals).

No obstant això, també és important invertir en la formació de personal qualificat que sàpiga gestionar aquesta infraestructura, fer funcionar els equips de noves tecnologies i, sobretot, transmetre aquest coneixement i habilitats tecnològiques a altres persones.

 

La connexió a internet al món

La desigualtat en l’accés a Internet té conseqüències importants en el desenvolupament social i econòmic de la població d’un país. De fet, el 90% de les persones que no tenen accés a internet viuen a països en vies de desenvolupament.

De la població mundial sense accés a internet, més del 60% viu a la regió d’Àsia-Pacífic i el 18% a l’Àfrica, segons l’informe del 2017 de la UIT.

També a parts del planeta que es consideren més desenvolupades, com els Estats Units, hi ha regions sense connexió a internet. Això provoca un aïllament de la població i sovint n’impedeix el desenvolupament tecnològic.

La classificació dels 10 països amb més mala connexió a internet des de dispositius mòbils són: l’Índia, la Xina, Nigèria, el Pakistan, el Brasil, Bangladesh, Etiòpia, Indonèsia, els Estats Units i la República Democràtica del Congo.

Per posar fi a la bretxa digital, organismes internacionals com les Nacions Unides impulsen programes d’alfabetització digital per tal d’ensenyar a fer servir internet als habitants de les zones més desfavorides per tal de millorar la seva qualitat de vida.

D’altra banda, governs, empreses i organitzacions de la societat civil també treballen per reduir les desigualtats en l’accés a internet. N’és un exemple l’Aliança per a una Internet Assequible (A4AI), que té com a objectiu que tothom pugui accedir a la banda ampla.

Junior Report dissenya unitats didàctiques per llegir i treballar l’actualitat a l’aula. També ofereix recursos d’educació mediàtica per fomentar la lectura crítica dels mitjans de comunicació. Consulta la nostra pàgina web!

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -