7 desembre 2023
spot_img
7 desembre 2023

Converteix-te en professional de la dansa i el teatre

Les escoles superiors de l’Institut del Teatre, l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) i el Conservatori Superior de Dansa (CSD), obren les inscripcions a les proves d’accés 

Dedicar-se professionalment al teatre o la dansa és possible. A banda de talent, necessitaràs una formació i una titulació per acreditar-la. I la pots aconseguir a l’Institut del Teatre. Les seves escoles superiors, l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) i el Conservatori Superior de Dansa (CSD), han obert les inscripcions per a les proves d’accés a la seva oferta d’estudis artístics, que duren quatre cursos acadèmics.

A l’ESAD s’estableixen dos períodes d’inscripció en funció de l’especialitat. Fins al 23 d’abril estan obertes les inscripcions als estudis d’Interpretació, i fins al 12 de maig per als estudis d’Escenografia i de Direcció i Dramatúrgia. Les proves d’accés tindran lloc a partir del 29 de maig.

Pel que fa al CSD, les inscripcions són fins al 21 de maig de 2021, tant per als alumnes que vulguin accedir a l’especialitat de Coreografia i Interpretació com per als que vulguin fer-ho a l’especialitat de Pedagogia de la Dansa. Les proves d’accés seran a partir del 14 de juny.

L’ESTAE ofereix formació en les especialitats de tècniques de so, luminotècnica i maquinària escènica. (IT) 

A partir del 20 d’abril i fins al 25 de juny s’obren les inscripcions (sense proves d’accés) a l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE). Aquest centre atorga una titulació pròpia de l’Institut del Teatre i la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) que correspon als estudis de Formació Professional de Grau Superior (FPGS) per a tècniques de l’espectacle en viu en les especialitats de so, luminotècnia i maquinària escènica. És l’únic centre de Catalunya que ofereix aquesta formació altament especialitzada.

 

Proves comunes i específiques

Les proves d’accés consten de diferents parts: unes comunes i d’altres específiques segons l’especialitat escollida. Els aspirants han d’aprovar les diferents parts i les qualificacions finals són la mitjana aritmètica de les notes aconseguides.

A les bases de la convocatòria s’especifica el format de cada exercici i es detalla la relació de textos i/o obres que els aspirants han de consultar per preparar-se millor els exercicis.

Les proves comunes dels estudis d’art dramàtic inclouen un comentari sobre el fragment d’un text, a banda de l’anàlisi d’una imatge. A més a més, els aspirants als estudis d’Escenografia han de fer diversos exercicis pràctics on es valora la seva habilitat amb el dibuix a mà alçada i amb la composició de la imatge. També han de fer un exercici en el qual han d’elaborar, presentar i defensar una proposta de disseny escenogràfic.

Institut del Teatre CSD
El Conservatori Superior de Dansa ofereix formació en l’especialitat de Coreografia i Interpretació i en Pedagogia de la Dansa. (Toni Gómez)

Les proves als estudis de Direcció i Dramatúrgia inclouen, entre d’altres exercicis, imaginar una possible escenificació d’un text dramàtic i presentar-la oralment.

Els aspirants a l’especialitat d’Interpretació han de superar diferents exercicis en què es valoren les seves habilitats interpretatives, a banda del domini de la veu i la dicció, el moviment corporal i les habilitats que tenen des del punt de vista musical i en cant.

En el cas de les proves per accedir al Conservatori Superior de Dansa, els aspirants han de superar diferents exercicis en què s’avaluen l’habilitat de dansar, els coneixements històrics, culturals i artístics de dansa i l’habilitat de l’aspirant per improvisar i/o composar.

 

Portes obertes i sessions virtuals

Les restriccions per la covid-19 impedeixen realitzar les jornades de portes obertes de forma presencial, per això han passat a ser unes jornades virtuals.

L’ESAD organitza sessions virtuals de portes obertes per a totes les persones que vulguin conèixer els estudis, les instal·lacions i el funcionament de les proves d’accés. El 28 d’abril es farà la de Direcció i Dramatúrgia i el 5 de maig, la d’Escenografia (16:30h).

A més, les especialitats d’Escenografia i de Direcció i Dramatúrgia ofereixen també el curs virtual gratuït “Creació i disseny escènic”, que inclou xerrades per conèixer més a fons aquestes especialitats i les seves sortides professionals. El curs, a càrrec de docents de l’escola i professionals de l’escena, es durà a terme el 21 d’abril (16:30 a 18:30h).

Pel que fa al Conservatori Superior de Dansa, fins al 16 d’abril es duran a terme diverses classes preparatòries virtuals per a les proves d’accés. Seran classes de caràcter gratuït i en format virtual, impartides per professorat del centre.

Informació elaborada en col·laboració amb l’Institut de Teatre

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -