7 juny 2023
7 juny 2023

El pavelló, Mies Van der Rohe i Lilly Reich

Com treballem?

Activitat 1. Conceptes arquitectònics clau. A partir de vídeos i de l’article El Pavelló de Barcelona: un edifici singular, l’alumnat treballa els aspectes més tècnics del Pavelló Mies van der Rohe i Lilly Reich a través de la cooperació grupal. Els i les estudiants han d’elaborar un diccionari sobre arquitectura, a més de redactar una breu descripció del Pavelló o dibuixar-lo.

Activitat 2. Usos del Pavelló. A través d’un exercici lingüístic i de la lectura de l’article Les diferents vides del pavelló Mies van der Rohe i Lilly Reich, l’alumnat podrà reflexionar sobre els diferents usos del Pavelló. Posteriorment, mitjançant la cerca d’informació, els estudiants podran desenvolupar la perspectiva històrica i debatre sobre la conveniència de mantenir aquest tipus d’espais a la ciutat.

Activitat 3. Els autors del Pavelló. En aquesta activitat es proposa la reflexió sobre l’autoria del Pavelló, a través dels articles Qui va ser Ludwig Mies van der Rohe? i Qui va ser Lilly Reich? La lectura crítica es completa amb una exposició sobre les vides de tots dos autors. L’activitat inclou un conjunt de preguntes per guiar la reflexió de l’exposició.

Activitat 4. Una visita al Pavelló. A través de la lectura de l’article Les tendències que van renovar l’arquitectura del segle XX i la recerca sobre el Pavelló per grups, es prepara una visita guiada virtual. L’activitat va acompanyada de petits consells i preguntes-guia perquè l’alumnat pugui treballar autònomament. Existeix la possibilitat d’ampliar l’activitat amb un concurs de maquetes.

Activitat 5. Arquitectura i gènere. A partir de la figura de Lilly Reich i el premi que la Fundació Mies van der Rohe ha creat en honor seu, es proposa a l’alumnat investigar sobre el paper de les dones arquitectes. Els i les alumnes hauran de preparar pòsters que mostrin l’obra d’aquestes dones, invisibilitzades en la història de l’arquitectura.

Solucionari

Guia del professorat